Khoa học - Công nghệ

Xe 360

Bộ Tài chính: Quản lý chặt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cục quản lý tài sản công sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ôtô, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết.

 (Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)


Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công, nhất là các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ôtô, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đồng thời, đẩy mạnh việc sắp xếp, xử lý nhà, đất là tài sản công, ưu tiên sắp xếp nhà đất của các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa và các trường hợp sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm (nếu có) trong tổ chức xử lý tài sản công là nhà, đất.

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại danh mục tài sản mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền ban hành; thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong mua sắm tập trung và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo Cục Quản lý công sản, những tháng đầu năm nay tuy đạt được được một số kết quả, nhưng việc quản lý, sử dụng tài sản công ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, vẫn còn hiện tượng cho mượn, cho thuê không đúng quy định.

Đặc biệt, việc sắp xếp, xử lý nhà, đất của một số bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước còn chậm; chuyển đổi chủ sở hữu vốn nhà nước từ các bộ, ngành sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện sắp xếp các cơ sở nhà, đất đối với các Tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công còn chậm do chưa quyết liệt trong rà soát, sắp xếp xử lý tài sản công.

Theo Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm