Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chư Păh chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Huyện ủy Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28-6-2021 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ

Ông Nguyễn Văn Ánh-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-cho biết: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Hàng năm, có từ 30% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo quy định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã cử, đề nghị cử 448 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; trong đó, 97 cán bộ được đào tạo chuyên môn (6 thạc sĩ), 271 cán bộ được đào tạo lý luận chính trị (sơ cấp 180, trung cấp 76, cao cấp 15), hơn 350 lượt cán bộ được bồi dưỡng lý luận chính trị”.

Cũng theo ông Ánh: Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Cùng với đó, huyện chú trọng việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ sát với tình hình thực tế hàng năm, được thực hiện đồng bộ từ trên xuống dưới, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; quan tâm những nhân tố mới có đủ tiêu chuẩn và triển vọng phát triển; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, không còn đáp ứng yêu cầu…

Cán bộ thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh) trao đổi công việc. Ảnh: T.N

Cán bộ thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh) trao đổi công việc. Ảnh: T.N

Nhiệm kỳ 2020-2025, số cán bộ đã được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 39, trong đó, nữ chiếm 20,5%, người dân tộc thiểu số chiếm 15,38%. Số cán bộ được quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy là 17, trong đó, nữ chiếm 23,52%, người dân tộc thiểu số chiếm 17,64%. Số cán bộ đã được quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch HĐND, UBND) là 23, trong đó, nữ chiếm 17,39%, người dân tộc thiểu số chiếm 26,08%.

Số lượt cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trưởng, phó phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện là 77, trong đó, nữ chiếm 45,45%, người dân tộc thiểu số chiếm 5,19%.

Đối với nhiệm kỳ 2025-2030, số cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 41, trong đó, nữ chiếm 29,26%, người dân tộc thiểu số chiếm 19,51%, cán bộ trẻ chiếm 29,26%. Số cán bộ được quy hoạch ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương là 16, trong đó, nữ chiếm 25%, người dân tộc thiểu số chiếm 18,75%, cán bộ trẻ chiếm 12,5%.

Số cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch HĐND, UBND) là 9, trong đó, nữ chiếm 33,33%, người dân tộc thiểu số chiếm 11,11%, cán bộ trẻ chiếm 11,11%. Số lượt cán bộ đã được quy hoạch các chức danh trưởng, phó phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện là 74, trong đó, nữ chiếm 50%, người dân tộc thiểu số chiếm 4,05%, cán bộ trẻ chiếm 54,05%.

Quan tâm đội ngũ cán bộ cơ sở

Ông Rơ Châm Ghí-Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Hòa-cho hay: “Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn xác định công tác cán bộ là nhân tố quyết định, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, Đảng ủy đã tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ từ thị trấn đến các thôn, làng, tổ dân phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương”.

Còn Bí thư Đảng ủy xã Ia Nhin Võ Hoàng Đan Thanh thì thông tin: “Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, có tính kế thừa và phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm đúng mức, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ về mọi mặt.

Đảng ủy xã còn tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, sự phát triển của địa phương”.

Trong khi đó, ông Đinh Duy Nguyên-Bí thư Đảng ủy xã Ia Khươl thì cho biết: “Đảng ủy xã đã thực hiện tốt chủ trương Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ gắn với phát huy quyền, trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; bảo đảm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Đồng thời, quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, ưu tiên trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp các trường đại học mới ra trường, gắn với công tác phát triển đảng viên và tạo nguồn cán bộ”.

Cán bộ chủ chốt huyện Chư Păh học tập quán triệt nghị quyết của Đảng. Ảnh: T.N

Cán bộ chủ chốt huyện Chư Păh học tập quán triệt nghị quyết của Đảng. Ảnh: T.N

Với sự vào cuộc đồng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, số cán bộ đã được quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ cấp xã và tương đương là 68, trong đó, nữ chiếm 30,88%, người dân tộc thiểu số chiếm 36,76%. Số cán bộ được quy hoạch ban thường vụ cấp ủy cấp xã và tương đương là 31, trong đó, nữ chiếm 16,12%, người dân tộc thiểu số chiếm 48,38%. Số cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp xã (bí thư, phó bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch HĐND, UBND) là 43, trong đó, nữ chiếm 44,18%, người dân tộc thiểu số chiếm 51,16%.

Nhiệm kỳ 2025-2030, số cán bộ đã được quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ cấp xã và tương đương là 168, trong đó, nữ chiếm 36,90%, người dân tộc thiểu số chiếm 34,52%, cán bộ trẻ chiếm 72,61%. Số cán bộ đã được quy hoạch ban thường vụ cấp ủy cấp xã và tương đương là 34, trong đó, nữ chiếm 35,29%, người dân tộc thiểu số chiếm 32,35%, cán bộ trẻ chiếm 70,58%. Số cán bộ đã được quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp xã (bí thư, phó bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch HĐND, UBND) là 180, trong đó, nữ chiếm 25%, người dân tộc thiểu số chiếm 30%, cán bộ trẻ chiếm 61,11%.

Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh: “Huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và đề cao trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò cấp ủy các cấp trong công tác cán bộ.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy, cán bộ trong dự nguồn quy hoạch, cán bộ trẻ, cán bộ nữ để đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ đã được quy hoạch dự nguồn các chức danh về cơ sở để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm hoặc bố trí tiếp cận chức danh được quy hoạch nhằm tạo nguồn cán bộ.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và từng chức danh, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về mọi mặt. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, kết hợp quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý với cán bộ chuyên môn, bảo đảm sự chủ động nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài”.

Có thể bạn quan tâm