Xã hội

Đề xuất mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, việc triển khai các chính sách về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc hiện hành phát sinh một số vướng mắc như: Có tình trạng nhóm chức danh có cùng tiêu chuẩn, định mức sử dụng các tài sản khác như ô tô, máy móc, thiết bị nhưng lại có tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở khác nhau.

Đồng thời chưa có hướng dẫn thống nhất các xác định diện tích sàn của từng loại diện tích trong trụ sở theo cách tính tim tường, thông thủy hay phủ bì; diện tích cột, tường, cầu thang chưa được xác định vào bộ phận diện tích nào của trụ sở làm việc, dẫn đến còn nhiều cách hiểu, cách xác định khác nhau khi xác định diện tích từng bộ phận, diện tích tổng của trụ sở.

Từ thực tiễn tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp là cần thiết.

Diện tích làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

Theo Bộ Tài chính, về diện tích làm việc của cán bộ, công chức, viên chức: Thống nhất phân nhóm chức danh cán bộ, công chức, viên chức theo phân nhóm quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Diện tích làm việc của các chức danh đã có quy định tại Quyết định 147/1999/QĐ-TTg, Quyết định 260/2006/QĐ-TTg, Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 cơ bản không thay đổi; trường hợp bổ sung chức danh so với quy định hiện hành hoặc trường hợp điều chỉnh nhóm chức danh thì tiêu chuẩn, định mức của chức danh bổ sung, chức danh khi điều chỉnh nhóm bằng tiêu chuẩn, định mức của các chức danh tương đương hoặc theo tiêu chuẩn, định mức của các chức danh khác trong nhóm có cùng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và máy móc, thiết bị.

Diện tích làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và số lượng cán bộ, công chức, viên chức. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức xác định như sau: Đối với trụ sở làm việc được đầu tư xây dựng theo mô hình trụ sở làm việc độc lập: là số lượng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị làm việc tại trụ sở làm việc độc lập; đối với trụ sở làm việc được đầu tư xây dựng theo mô hình khu hành chính tập trung: là số lượng cán bộ, công chức, viên chức của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị được bố trí làm việc tại khu hành chính tập trung.

Đối với diện tích sử dụng chung trong trụ sở làm việc, Bộ Tài chính cho rằng, diện tích sử dụng chung trong trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sẽ bao gồm diện tích cột, tường, hộp kỹ thuật, cầu thang, nhà để xe, phòng họp, hội trường.... Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ, nâng tỷ lệ này từ 50% như quy định hiện hành lên 70%. Trường hợp vượt định mức (70%) thì thẩm quyền quyết định tương tự như đối với trường hợp vượt giá đối với xe ô tô.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm