Xã hội

Gia Lai bãi bỏ 3 quyết định của UBND tỉnh đã ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 13-6, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ 3 quyết định của UBND tỉnh đã ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cụ thể, từ ngày 26-6, UBND tỉnh bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 40/2002/QĐ-UB ngày 23-5-2002 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành đơn giá đo đạc lập hồ sơ địa chính.

Từ ngày 26-6, UBND tỉnh Gia Lai bãi bỏ toàn bộ 3 quyết định đã ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ảnh minh họa

Từ ngày 26-6, UBND tỉnh Gia Lai bãi bỏ toàn bộ 3 quyết định đã ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ảnh minh họa

Quyết định số 84/2002/QĐ-UB ngày 8-10-2002 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định cụ thể việc giao đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 133/2004/QĐ-UB ngày 9-12-2004 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định canh định cư công trình thủy điện Sê San 4.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Có thể bạn quan tâm