Đô thị

Gia Lai điều chỉnh hệ số giá đất năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên vừa ký ban hành Nghị quyết số 346/NQ-HĐND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 (Hệ số K) trên địa bàn tỉnh.
Hệ số K đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024 là 1,0; trừ các khu vực, vị trí, tuyến đường (được quy định cụ thể) thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: T.L

Hệ số K đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024 là 1,0; trừ các khu vực, vị trí, tuyến đường (được quy định cụ thể) thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: T.L

Theo đó, HĐND tỉnh Gia Lai thông qua hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, kể từ ngày 6-5-2024, hệ số K đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh là 1,0; trừ các khu vực, vị trí, tuyến đường (được quy định cụ thể) thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố (có phụ lục kèm theo)

Đồng thời, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND các cấp và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Xem Phụ lục hệ số K năm 2024 trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai, tại đây.

Có thể bạn quan tâm