Điểm đến Gia Lai

Gia Lai giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1444/UBND-KTTH về việc giao chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Theo đó, căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27-2-2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà thầu, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối với các gói thầu theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 126 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP (đối với gói thầu ngoài gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế mà Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người có thẩm quyền thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính hoặc một cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Sở Tài chính được giao chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu ngoài gói thầu mua thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế... Ảnh: Internet
Sở Tài chính được giao chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu ngoài gói thầu mua thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế... Ảnh: Internet

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu năm 2023 (gồm: Lựa chọn luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước Việt Nam, cơ quan nhà nước tại cơ quan tài phán nước ngoài hoặc quốc tế; gói thầu về đào tạo chuyên sâu cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do cơ sở đào tạo nước ngoài trực tiếp thực hiện tại nước ngoài; mua vé máy bay cho đoàn đi công tác trong nước và quốc tế; gói thầu thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao; gói thầu sản xuất và lắp đặt sân khấu phục vụ sản xuất chương trình phát sóng gắn liền với ý tưởng thực hiện; thuê địa điểm để tổ chức sản xuất, ghi hình chương trình mang tính nghệ thuật cao; gói thầu cung cấp dịch vụ in ấn, cung cấp tem, biên lai, niêm phong theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, hải quan…).

Có thể bạn quan tâm