Kinh tế

Gia Lai: Hơn 213 tỷ đồng vốn đầu tư công được kéo dài từ năm 2023 sang 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tại Nghị quyết số 348/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Gia Lai vừa thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.

Theo đó, có 2 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2024, gồm: Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB-Tiểu dự án tỉnh Gia Lai với tổng vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 là hơn 13,2 tỷ đồng; Dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai với tổng vốn vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 là hơn 50,1 tỷ đồng.

Các nhà thầu triển khai thi công 3 ca/ngày để Dự án trụ sở HĐND-UBND TP. Pleiku hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Hà Duy
Các nhà thầu triển khai thi công 3 ca/ngày để Dự án trụ sở HĐND-UBND TP. Pleiku hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Hà Duy

Cùng với đó, HĐND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024, với tổng nguồn vốn tiếp tục triển khai thực hiện và giải ngân là gần 150 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh đầu tư vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 hơn 125,9 tỷ đồng, với 8 dự án (cụ thể: vốn cân đối theo tiêu chí hơn 48,2 tỷ đồng với 6 dự án; tiền sử dụng đất hơn 50,1 tỷ đồng với 1 dự án; vốn xổ số kiến thiết hơn 27,5 tỷ đồng với 1 dự án).

Vốn ngân sách tỉnh phân cấp huyện, thị xã, thành phố đầu tư năm 2023 kéo dài sang năm 2024 hơn 9,8 tỷ đồng, với 13 dự án (cụ thể: Vốn cân đối theo tiêu chí hơn 5,2 tỷ đồng với 7 dự án, trong đó có 3 dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương; tiền sử dụng đất hơn 4,5 tỷ đồng với 6 dự án).

Vốn tăng thu, kết dư, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách nhà nước huyện, thành phố, thị xã đầu tư năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là hơn 14,2 tỷ đồng, với 13 dự án.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, nguyên nhân kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2023 sang năm 2024 của các dự án. Đồng thời, giao UBND các cấp điều chỉnh thời gian thực hiện đối với những dự án đã được HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư có thời gian hoàn thành năm 2023 sang năm 2024.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, Hội HĐND các cấp và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Xem các dự án đầu tư nguồn ngân sách địa phương kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2024 tại đây

Xem các dự án đầu tư nguồn ngân sách địa phương kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2023 sang năm 2024 tại đây

Có thể bạn quan tâm