Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai: Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 15-7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lý Anh Sang-Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái kết luận hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị Công an tỉnh; Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Trưởng và Phó Trưởng phòng, chuyên viên các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã chủ động nghiên cứu, báo cáo, đề xuất thường trực, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thường trực, ban thường vụ cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 28-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 3-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022 kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Công tác tham mưu tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp được triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu giúp cấp ủy tổ chức xong kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2021. Kết quả, có 57 thí sinh trúng tuyển công chức và 8 thí sinh trúng tuyển viên chức. Việc tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện. Công tác tổ chức Đảng, đảng viên được chú trọng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày một nâng lên. Từ đầu năm đến ngày 30-6, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 787 đảng viên (đạt 43,72% so với chỉ tiêu nghị quyết năm); 1.465 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (chiếm 92,95%); 1.233 trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên (đạt 78,23%), trong đó có 506 bí thư kiêm trưởng thôn, tổ dân phố (đạt 32,1%).

Về công tác quản lý, giáo dục đảng viên, từ đầu năm đến ngày 30-6, có 129 đảng viên bị thi hành kỷ luật và 32 đảng viên bị xóa tên (giảm 32 người so với 6 tháng đầu năm 2021). Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 25-3-2022 đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời theo dõi, đôn đốc hướng dẫn Ban Tổ chức các cấp tham mưu cấp ủy rà soát, chuẩn bị nhân sự và lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử theo quy định. Đến nay, có 20/3.494 chi bộ hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ, đạt 0,57%.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị và kiến nghị, đề xuất các giải pháp. Đồng thời, quán triệt, hướng dẫn một số văn bản mới về thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành tổ chức xây dựng Đảng.    

Quang cảnh HN sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh HuyKết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái nhấn mạnh: Khối lượng công việc của ngành tổ chức xây dựng Đảng hiện nay rất nhiều, vì vậy đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện chương trình công tác năm đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy xây dựng quy chế làm việc và thực hiện quy chế làm việc; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên gắn với thực hiện phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nghiệp vụ đảng viên và xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, thường xuyên chăm lo, xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan ban tổ chức cấp ủy các cấp.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm