Sống trẻ - Sống đẹp

Khởi nghiệp

Gia Lai triển khai 8 nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 937/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2024; trong đó, tập trung thực hiện 8 nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ.

Kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về khởi nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đồng thời, nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tự tạo việc làm. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên hình thành, hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh bậc THPT. Ảnh: Nhật Hào
Các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh bậc THPT. Ảnh: Nhật Hào

Kế hoạch gồm 8 nội dung, nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông; tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2024 - Startup Kite 2024; tổ chức Ngày hội khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2024; tổ chức các hội nghị, hội thảo về khởi;đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, theo dõi việc triển khai Kế hoạch năm 2024 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hóa; kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo; kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ; lồng ghép trong kinh phí thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ khởi nghiệp và huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Trường Cao đẳng Gia Lai; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung, phần việc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) trước ngày 20-11-2024 để theo dõi, chỉ đạo.

Xem nội dung Kế hoạch số 937/KH-UBND, của UBND tỉnh tại đây

Có thể bạn quan tâm