Xã hội

Đời sống

Hơn 26,1 tỷ đồng phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho Tiểu dự án 1- Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Đào tạo nghề may tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp
Đào tạo nghề may tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp

Theo đó, UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 đã được chuyển sang năm 2023) cho Trường Cao đẳng Gia Lai để thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, tổng vốn được giao là 26,133 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương 23,757 tỷ đồng, ngân sách địa phương 2,376 tỷ đồng. Thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022 chuyển sang năm 2023 đến hết ngày 31-12-2023.

Tại quyết định, UBND tỉnh giao Trường Cao đẳng Gia Lai chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng đối tượng và các quy định pháp luật; đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm, phát huy hiệu quả dự án theo quy định; chịu trách nhiệm giải ngân toàn bộ số vốn được giao từ Chương trình trong năm 2023 theo quy định.

PHỤ LỤC Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển Tiểu dự án 1 - Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm