Kinh tế

Tài chính

Kho bạc Nhà nước: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) chủ động phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý các dự án đẩy nhanh việc thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định.

Ngay từ đầu năm 2024, KBNN tỉnh đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định. Trong đó, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến trách nhiệm của KBNN trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công như: hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện các thủ tục thu hồi vốn ứng trước, thực hiện các quy định về giao dịch điện tử, tuân thủ nguyên tắc kiểm soát thanh toán, hồ sơ và thời gian kiểm soát thanh toán, đôn đốc thu hồi tạm ứng theo quy định.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27-11-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp và Chỉ thị số 7143/CT-KBNN ngày 13-12-2023 của Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam về tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN, KBNN tỉnh đã chỉ đạo công chức làm công tác kiểm soát chi không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán nào mà không rõ lý do.

Bà Nguyễn Thị Bình Yên-Phó Trưởng phòng Kiểm soát chi (KBNN tỉnh) cho biết: “Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bộ phận kiểm soát chi tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ tạm ứng, hồ sơ thanh toán theo quy định. Trong trường hợp phát hiện hồ sơ còn thiếu, bộ phận này sẽ hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện. Đồng thời, chủ động phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát chi. Hầu hết hồ sơ tạm ứng, hồ sơ thanh toán, hồ sơ nghiệm thu đều xử lý trong vòng 1 ngày, sớm hơn thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định”.

Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ động phối hợp, đôn đốc chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ thanh toán kịp thời theo quy định. Ảnh: S.C

Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ động phối hợp, đôn đốc chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ thanh toán kịp thời theo quy định. Ảnh: S.C

Tại Đak Đoa, ngay từ đầu năm 2024, KBNN huyện đã phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan tài chính nhập, phê duyệt kế hoạch vốn vào hệ thống Tabmis. Đồng thời, đẩy mạnh giao dịch điện tử qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN, đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý làm thủ tục thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành của các dự án. Trong quý I-2024, KBNN huyện Đak Đoa đã giải ngân thanh toán 19,383/126,3 tỷ đồng kế hoạch vốn. Trong đó, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tỷ lệ thanh toán 58,5% kế hoạch vốn do thực hiện chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024; nguồn ngân sách tỉnh phân cấp tỷ lệ thanh toán đạt 7,24% kế hoạch vốn do chủ đầu tư các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo trình tự đầu tư công.

Ông Nguyễn Văn Vỹ-Giám đốc KBNN huyện Đak Đoa-thông tin: “Đối với các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, UBND huyện chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý phối hợp với KBNN cùng bàn bạc, đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân thanh toán các nguồn vốn được giao theo kế hoạch. Do đó, năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện đạt trên 96%”.

Năm 2024, kế hoạch vốn giao đầu tư phát triển của tỉnh là 3.898 tỷ đồng (bao gồm nguồn vốn trong nước 3.817 tỷ đồng, nguồn vốn nước ngoài 81,6 tỷ đồng). Tính đến ngày 31-3, hệ thống KBNN đã giải ngân thanh toán được 273,7 tỷ đồng, đạt 7,02% kế hoạch vốn, bằng 77,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn vốn trong nước được giải ngân thanh toán hầu hết trong tháng 1 đối với các dự án có khối lượng hoàn thành vào cuối năm 2023; một số được giải ngân tạm ứng cho các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch năm 2024. Đối với nguồn vốn các chương trình, dự án thực hiện chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 (vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, vốn nước ngoài) vẫn đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc khối lượng thực hiện thấp nên tỷ lệ giải ngân vốn cũng thấp.

Trao đổi với P.V, ông Lương Thanh Bình-Phó Giám đốc KBNN tỉnh-cho biết: “Thực hiện Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22-3-2023 của Thủ tướng Chính phủ, KBNN tỉnh đã quán triệt các đơn vị trong hệ thống nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính đồng cấp, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh việc thực hiện, quản lý, thanh toán, quyết toán các dự án theo quy định; kịp thời thông tin báo cáo tình hình giải ngân để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo. Đối với các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, KBNN tỉnh tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền”.

Có thể bạn quan tâm