Điểm đến Gia Lai

Mang Yang: Phấn đấu năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 9,86%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 19-12, tại huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa V nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023, đề ra nhiệm vụ công tác năm 2024.

Theo đánh giá tại kỳ họp: Năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.662,6 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 2.911,3 tỷ đồng, tăng 7,02% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện 11.232 ha, đạt 104,7% kế hoạch. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng triển khai 4 chuỗi liên kết sản xuất. Triển khai kế hoạch giao rừng năm 2023 và ban hành quyết định giao đất gắn với giao rừng cho các cộng đồng tại 5 xã. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Mang Yang khóa V. Ảnh Thanh Nhật
Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Mang Yang khóa V. Ảnh Thanh Nhật

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt hơn 1.422 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.952 tỷ đồng, tăng gần 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.303,7 tỷ đồng, tăng 15,63% so với cùng kỳ năm trước. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã được quan tâm. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tích cực triển khai công tác giảm nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn hơn 13%...

Các đại biểu HĐND huyện Mang Yang phát biểu thảo luận về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024. Ảnh Thanh Nhật

Các đại biểu HĐND huyện Mang Yang phát biểu thảo luận về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024. Ảnh Thanh Nhật

Phát huy kết quả đạt được, HĐND huyện xác định năm 2024: Tiếp tục triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phát triển. Quan tâm triển khai Nghị quyết về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch. Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo quy định. Triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu nâng chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân năm là 12,15%.

Tập trung thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giới thiệu quảng bá, lưu thông hàng hóa; xây dựng liên kết chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát giá cả, chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng. Triển khai có hiệu quả đề án phát triển cây dược liệu, rau, hoa và cây ăn quả. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững. Triển khai quản lý, sử dụng diện tích đất đã đưa ra quy hoạch 3 loại rừng tại các xã, thị trấn theo phương án đã phê duyệt. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững và gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Chú trọng công tác đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm, các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 9,86% (theo chuẩn nghèo mới), mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số trên 3%. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Có thể bạn quan tâm