Điểm đến Gia Lai

Mặt trận Tổ quốc: Xứng đáng là trung tâm đoàn kết, tập hợp nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực triển khai các chương trình hoạt động nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Tổ chức nhiều phong trào ý nghĩa
Trong 5 năm qua, MTTQ chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức vận động, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm thông tin: “Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên và ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Nhật
MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Nhật
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nghèo nhanh và bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số. Từ  đó, đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, giảm thiểu bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, vươn lên bằng nội lực của bản thân.
Bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho biết: “Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã vận động người dân đóng góp gần 48 ngàn ngày công, gần 450 tỷ đồng và khoảng 139 ngàn m2 đất để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa... chung tay cùng địa phương thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”.
Phát huy vai trò người có uy tín
Giai đoạn 2015-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện luôn quan tâm xây dựng đội ngũ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những già làng, trưởng ban công tác Mặt trận, các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu và điển hình trong các tôn giáo, luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động ở địa bàn dân cư, tích cực trong công tác vận động quần chúng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang-cho biết: “Đội ngũ người uy tín đã tích cực phối hợp với MTTQ và các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác, đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.
Bên cạnh đó, MTTQ cấp xã tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Rơ Châm Hyát-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Ka (huyện Chư Păh) cho hay: “Ia Ka có đông đồng bào theo đạo Tin lành thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam. Những năm qua, MTTQ Việt Nam xã luôn chú trọng tuyên truyền, vận động bà con chấp hành đúng quy định pháp luật trong sinh hoạt tôn giáo, sống tốt đời-đẹp đạo”.
Ảnh: Thanh Nhật
Người có uy tín của huyện Mang Yang trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng ở cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật
Phường Ia Kring (TP. Pleiku) là một trong những đơn vị tiêu biểu về thực hiện chủ trương của Thành ủy về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X).
Ông Lê Minh Hùng-Bí thư Đảng ủy phường-thông tin: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thường xuyên phối hợp với UBND phường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận di dời, tháo dỡ vật kiến trúc trên đất để thi công xây dựng các tuyến đường. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam phường còn vận động nhân dân góp kinh phí xây dựng và sửa chữa 10 hội trường tổ dân phố, làm hơn 3 km đường hẻm theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, lắp gần 200 bóng điện chiếu sáng ở các đường hẻm, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị khang trang và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”.
Ban công tác Mặt trận buôn Phu Ama Miơng(xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.
“Giai đoạn 2015-2020, bôn Phu Ama Miơng đã vận động nhân dân trồng hơn 300 cây xanh, tham gia ngày công để làm 10 trụ điện thắp sáng trong buôn, vận động gần 160 hộ sửa chữa và làm mới hàng rào, xây dựng gần 160 nhà vệ sinh, di dời chuồng trại chăn nuôi cách xa nơi ở đảm bảo phòng-chống dịch bệnh, làm vệ sinh đường làng xanh-sạch-đẹp. Đến nay, 100% đường giao thông trong buôn đã được bê tông hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới”-ông Siu Khách, Trưởng ban công tác Mặt trận buôn Phu Ama Miơng cho hay.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm