Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Sử dụng dịch vụ môi trường rừng hiệu quả, kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên-Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2022.
Trong 6 tháng năm 2022, tổng thu tiền DVMTR trên 85,6 tỷ đồng, đạt 77,89% so với kế hoạch năm 2022, tăng 5,02% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội tỉnh hơn 16,5 tỷ đồng, đạt 52,6% kế hoạch; thu điều phối từ Quỹ Trung ương trên 69 tỷ đồng, đạt hơn 88% kế hoạch. Tổng chi tiền DVMTR là 91,4 tỷ đồng (thanh toán tiền DVMTR còn lại của năm 2021 là 55,1 tỷ đồng; chi tạm ứng (lần 1) cho các chủ rừng, UBND cấp xã năm 2022 hơn 36,3 tỷ đồng). Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở cũng được Quỹ triển khai hiệu quả, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong việc chậm chi trả tiền khoán bảo vệ rừng, sai lệch hiện trạng rừng để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên-Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Minh Nguyễn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên-Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Minh Nguyễn
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đã tập trung thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ giải pháp đề ra trong thời gian tới như: việc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR; xây dựng bản đồ chi trả DVMTR mới phát sinh tại huyện Krông Pa để đưa vào thanh toán tiền DVMTR năm 2022; đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhanh chóng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chi trả DVMTR đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng trên địa bàn tỉnh...
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tăng cường đôn đốc các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh chấp hành tốt việc kê khai, nộp tiền, không để tồn đọng; chủ động phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền DVMTR tại các địa phương, không để xảy ra sai sót; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu 6 tháng cuối năm 2022.
Cùng với đó, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đề nghị Quỹ nhanh chóng tham mưu tờ trình xin ý kiến UBND tỉnh về việc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR; đồng thời rà soát, đánh giá lại những tồn tại, bất cập liên quan đến một số nội dung về chi trả DVMTR, điều lệ hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung; kiểm tra, giám sát các địa phương được hỗ trợ kinh phí trồng cây phân tán, yêu cầu các đơn vị cam kết chăm sóc, bảo vệ cây trồng phát triển, đảm bảo tỷ lệ sống cao; tiếp tục thực hiện giải ngân chi tạm ứng tiền DVMTR cho các chủ rừng, UBND cấp xã đúng quy định…
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm