Kinh tế

Tăng ca để đảm bảo tiến độ thi công các dự án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành và địa phương tại Công văn số 2375/UBND-KTTH ngày 5-9 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện tăng ca để đảm bảo tiến độ thi công các dự án. Ảnh: Hà Duy
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện tăng ca để đảm bảo tiến độ thi công các dự án. Ảnh: Hà Duy

Theo đánh giá của UBND tỉnh, hiện nay tiến độ giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Gia Lai đang ở nhóm thấp nhất cả nước. Đến ngày 23-8-2023, giá trị giải ngân mới chỉ đạt tỷ lệ 21,43% kế hoạch vốn năm 2023. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tránh bị mất vốn trong những tháng còn lại của năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả của 3 Tổ công tác. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án theo từng tháng, từng quý; đối với các dự án đang thi công, các chủ đầu tư thực hiện tăng ca để đảm bảo tiến độ thi công; các dự án đang triển khai thủ tục đầu tư các sở chuyên ngành xây dựng rút ngắn thời gian thẩm định dự án, kịp thời trao đổi, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thẩm định dự án; các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ; thực hiện giải ngân ngay khi có khối lượng; kiên quyết cắt hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện việc triển khai tháo gỡ khó khăn (nêu rõ những khó khăn đã giải quyết để thực hiện việc nhân rộng cho các địa phương khác; các khó khăn, vướng mắc phải chờ việc thay đổi chính sách, hướng dẫn từ Trung ương) và gửi về UBND tỉnh trước ngày 25-9; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao.

Huyện Đak Đoa đang triển khai nhiều dự án giao thông để tăng cường kết nối giao thông. Ảnh: Hà Duy
Huyện Đak Đoa đang triển khai nhiều dự án giao thông để tăng cường kết nối giao thông. Ảnh: Hà Duy

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, thực hiện việc tính, thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với tất cả các trường hợp đã xác nhận khai thác khoáng sản, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho các đơn vị thi công, khai thác nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định, đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng nguồn vật liệu tại chỗ để phục vụ các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định, không gây thất thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đang vướng công tác giải phóng mặt bằng. Việc chậm trễ, không có mặt bằng thi công dẫn đến mất vốn, Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định; đẩy mạnh việc thanh toán nhanh qua cổng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải ngân vốn cho đơn vị thụ hưởng.

Có thể bạn quan tâm