Chính trị

Tin tức

Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 13-3, Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông và đại diện một số cơ quan, ban, ngành liên quan của huyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn quán triệt tinh thần buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn quán triệt tinh thần buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Quán triệt tinh thần tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ mục đích của buổi làm việc là khảo sát, nắm tình hình quá trình triển khai, kết quả việc thực hiện Kế hoạch số 70 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện; việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, trao đổi, thảo luận nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của huyện, trên cơ sở đó, Tổ giúp việc sẽ tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới sát hơn với tình hình thực tế.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng cho hay: Đảng bộ huyện có 59 tổ chức cơ sở Đảng với 4.595 đảng viên; có 224/274 chi bộ có cấp ủy (trong đó 142/147 chi bộ thôn, làng có cấp ủy). Cụ thể hóa Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 74-KH/HU, ngày 5-5-2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thành lập tổ giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai Kế hoạch số 74; phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch được triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những nơi có cách làm hiệu quả và xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức suy thoái, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, đã phát hiện, xử lý 2 cán bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 4 cán bộ có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống (trong đó khai trừ 3 đồng chí).

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được quan tâm. Trên cơ sở kế hoạch của cấp trên, các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng Kế hoạch Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ các cấp của huyện Chư Prông từng bước được củng cố, kiện toàn gắn với công tác tạo nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ 2025-2030; các chỉ tiêu cơ bản đảm bảo theo nghị quyết đề ra. Công tác phát triển đảng viên được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay của Đảng bộ huyện Chư Prông đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết. Năm 2022, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 165 đảng viên mới, đạt 100%; năm 2023 kết nạp được 170 đảng viên mới, đạt 103%.

Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, thành viên Tổ giúp việc và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy cùng đại diện các ban, ngành của huyện đã tập trung trao đổi, thảo luận, nêu bật những kết quả đã đạt được và làm rõ một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại được chỉ ra trong báo cáo, như: Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có lúc, có nơi còn biểu hiện hình thức, chưa thường xuyên; việc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình hàng năm và qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền chưa cụ thể, một số hạn chế, khuyết điểm còn để kéo dài, chậm khắc phục; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên còn một số mặt hạn chế, nhất là ở các đảng bộ cơ sở,…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã cụ thể hóa Kế hoạch 70 bằng Kế hoạch số 74 và nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng quy định. Về một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghiên cứu, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kết luận số 21, Kế hoạch số 70. Thường xuyên rà soát, tổ chức triển khai có hiệu quả các kế hoạch đã đề ra ở cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cơ sở; chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm và những vấn đề mới phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Bám sát các nội dung của Kế hoạch số 213, ngày 11-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 để lãnh đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện, đảm bảo thực chất, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Chủ động thực hiện, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ theo đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp ủy, đơn vị, địa phương đủ số lượng để đảm đương nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định. Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2024 cần xác định mục đích, yêu cầu, đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về trình độ các mặt của đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong đó tập trung nâng cao nhận thức đầy đủ cho đảng viên về Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; trách nhiệm của đảng viên,…

Có thể bạn quan tâm