Chính trị

Tin tức

Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng quý II-2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 3-4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.

Đồng chí Mai Văn Chính-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cùng 3 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối đến 67 điểm cầu trên toàn quốc.

Các đồng chí: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Tiến-Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lý Anh Sang-Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Anh Huy

Báo cáo tại hội nghị nêu: Quý I-2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, toàn ngành thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong đó đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn và Kết luận số 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Qua đó nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đặt ra gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tính đến ngày 29-3-2023, qua đánh giá, xếp loại chất lượng, tổng số tổ chức cơ sở Đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt 24,2%; tổng số tổ chức Đảng trực thuộc “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt 25,1%; có gần 700 ngàn đảng viên trong toàn Đảng xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”... Bên cạnh đó, toàn ngành đã kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước đảm bảo quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao. Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đảm bảo mục đích, yêu cầu và thời gian theo quy định; kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28-2-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27, Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Về tổ chức thực hiện, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Trung ương có kế hoạch, xác định những việc cần làm ngay và xác định rõ lộ trình và phân công thực hiện.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thống nhất 8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2023. Đồng thời có 11 lượt đề xuất, kiến nghị về các nội dung liên quan đến công tác quản lý biên chế, giao bổ sung biên chế giai đoạn 2022-2026; sớm ban hành khung danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-Qđi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy...

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các khó khăn, hạn chế và triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm tiến độ và chất lượng; cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn; tích cực tham gia góp ý để hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp dưới, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị; theo dõi, đôn đốc việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII-năm 2023...

Có thể bạn quan tâm