Điểm đến Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Công văn số 2577/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17-10-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Khắc phục tình trạng cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền đặc biệt là người đứng đầu chưa quan tâm đối với công tác thi đua, khen thưởng, chậm nắm bắt thực tiễn để phát động phong trào thi đua và bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho PGS-TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho PGS-TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Cùng với đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Tuyển chọn, bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác khen thưởng người có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở. Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hồ sơ đề nghị khen thưởng và thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng khi có sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chuyên đề, theo đợt (có thời gian phát động, tổ chức từ 1 năm trở lên), có nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể và trong danh mục chuyên đề thi đua hàng năm được UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phê duyệt. Đối với các phong trào thi đua do bộ, ngành Trung ương phát động, khi đề nghị UBND tỉnh hiệp y (hoặc khen thưởng) phải có kế hoạch, văn bản hướng dẫn xét khen thưởng cụ thể của các bộ, ngành Trung ương. Quan tâm xét, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân ở cơ sở, trực tiếp thực hiện phong trào thi đua, hạn chế đề nghị khen thưởng đối với các cấp lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát thận trọng, kỹ lưỡng các trường hợp thuộc cơ quan, địa phương, đơn vị đã được khen thưởng, trước mắt tính từ ngày 1-6-2014 là ngày có hiệu lực của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 nhưng có vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự trong thời gian tính thành tích khen thưởng thì làm thủ tục hủy bỏ, đề nghị cấp thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen thưởng và thu hồi hiện vật khen thưởng theo quy định tại Điều 78 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm