Điểm đến Gia Lai

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về việc chậm duy tu sửa chữa dãy nhà số 08 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Tại Báo cáo số 121/BC-UBND về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri theo Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28-6-2024 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về việc chậm duy tu sửa chữa dãy nhà số 08 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku.

Kiến nghị của cử tri TP. Pleiku:

Dãy nhà số 08 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, UBND tỉnh có quyết định thu hồi giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh quản lý sử dụng, đến nay đã gần 4 năm, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh vẫn chưa triển khai duy tu sửa chữa sử dụng làm khu trưng bày, để nhà xuống cấp, gây lãng phí.

Nội dung này đã được kiến nghị trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh và được UBND tỉnh trả lời do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chưa triển khai thực hiện (tại Báo cáo số 2484/BC-UBND ngày 28-10-2022). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh kịp thời triển khai đưa vào sử dụng hoặc trả lại cho thành phố quản lý, sử dụng để tránh gây lãng phí tài sản.

Trả lời:

Việc chậm trễ triển khai thực hiện là trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khẩn trương triển khai; nếu có khó khăn, vướng mắc thì đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Kiến nghị của cử tri TP. Pleiku:

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 8-12-2023 quy định mức thù lao hàng tháng đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội, mức khoán kinh phí hỗ trợ để hội chi trả thù lao hàng tháng đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại (đã nghỉ hưu) tại các hội có tính chất đặc thù được Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2024, nhưng đến các hội đặc thù cấp xã chưa nhận được mức thù lao hàng tháng và mức khoán kinh phí hỗ trợ để hội chi trả thù lao hàng tháng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm triển khai thực hiện nghị quyết.

Trả lời:

Hội có tính chất đặc thù được Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao trên địa bàn tỉnh là hội phải có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định tại Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1-11-2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 25-5-2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lưu ý: Để đảm bảo thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận số 102-KL/TB ngày 22-9-2014 về hội quần chúng, Thông báo số 158-TB/TW ngày 2-1-2020 thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị; UBND tỉnh đã có Công văn số 2747/UBND-NC ngày 9-10-2023 bãi bỏ Công văn số 751/UBND-NC ngày 20-3-2012 của UBND tỉnh về chủ trương công nhận hội có tính chất đặc thù ở huyện.

Trường hợp hội có tính chất đặc thù ở cấp xã đã được quyết định công nhận thì việc thực hiện chi trả thù lao hàng tháng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 8-12-2023 quy định mức thù lao hàng tháng đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội, mức khoán kinh phí hỗ trợ để hội chi trả thù lao hàng tháng đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại (đã nghỉ hưu) tại các hội có tính chất đặc thù được Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao trên địa bàn tỉnh, trong đó:

- Đối với lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội: Mức thù lao hàng tháng tại các hội cấp xã: Chủ tịch hoặc trưởng ban bằng 1,25 lần so với mức lương cơ sở (quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND).

- Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại tại các hội: Nghị quyết số 72/NQ-HĐND không quy định mức khoán kinh phí hỗ trợ để hội chi trả thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại tại các hội cấp xã.

- Ngoài ra, kinh phí hoạt động của Hội được hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ được giao theo quy định.

Căn cứ quy định trên, đề nghị cử tri xác định cụ thể loại hình đơn vị hội (có thuộc hội được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định hay không), đối tượng thực hiện (lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội hay người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại tại các hội). Trên cơ sở đó, phối hợp với UBND TP. Pleiku để được hướng dẫn xử lý theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách.

Có thể bạn quan tâm