Bạn đọc

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Mang Yang về việc thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

*Kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu để ban hành Quyết định điều chỉnh lại mức thu phí theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16-3-2017 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Trả lời:

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 12-7-2023, Sở Tài chính đã chủ trì, cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, sự phù hợp mức thu phí với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương.

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16-3-2017 của UBND tỉnh đến nay đã hơn 6 năm. Hiện nay, các yếu tố chi phí cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tăng cao (chi phí nhân công, nguyên liệu, nhiên liệu…) nên việc áp dụng mức giá cũ không còn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Vì vậy, việc điều chỉnh mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là phù hợp.

Ngày 19-6-2023, Quốc hội ban hành Luật Giá số 16/2023/QH15, theo đó thẩm quyền của UBND tỉnh trong việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt có sự thay đổi so với Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11-11-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Như vậy, để đảm bảo việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định tại Luật Giá số 16/2023/QH15, đối với kiến nghị điều chỉnh lại mức thu phí theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16-3-2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2024 (sau khi Luật Giá số 16/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024). Đồng thời, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 đối với nội dung này.

Có thể bạn quan tâm