Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng Đảng: Sắp xếp tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Để tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các huyện, thị xã, thành phố triển khai mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị và trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam.

Tinh gọn bộ máy

Trên cơ sở Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 19-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình: Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị và trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam. Đến tháng 2-2019, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành việc triển khai thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị. Đến tháng 5-2019, 17/17 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành mô hình trưởng ban dân vận cấp ủy cấp huyện đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam.

Theo ông Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ, việc phân công 2 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đảm nhận chức danh lãnh đạo, quản lý cùng lúc ở 2 cơ quan vừa giảm bớt đầu mối lãnh đạo, vừa góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các cơ quan. Mặt khác, việc giảm bớt biên chế đồng nghĩa với tiết kiệm một phần ngân sách nhà nước.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang Nguyễn Thị Thanh Nga trao đổi với các già làng, người uy tín về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang Nguyễn Thị Thanh Nga trao đổi với các già làng, người uy tín về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh-cho hay: Công tác dân vận và Mặt trận có nhiều nội dung, hoạt động phù hợp và có mối quan hệ công việc gắn liền nhau nên việc cán bộ kiêm nhiệm sẽ nắm nội dung, nhiệm vụ và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đến với cán bộ chuyên môn nhanh hơn, sát hơn, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm khoa học, hợp lý hơn. Còn trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị huyện giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đến trung tâm chính trị thường xuyên, trực tiếp, hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện các mô hình nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phù hợp với chủ trương của Đảng về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy, đơn vị, địa phương khi thực hiện mô hình đã chủ động xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như ban hành quy chế hoạt động phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của các cấp ủy, đơn vị, địa phương, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Chủ động thực hiện các mô hình

Chức danh trưởng ban dân vận, trưởng ban tuyên giáo, chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam và giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện đều có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, trên thực tế, quá trình triển khai thực hiện mô hình tại một số địa phương cũng đã nảy sinh một số vấn đề cần được nghiên cứu tháo gỡ. Bên cạnh đó, khối lượng công việc đối với người đứng đầu tăng, dẫn đến áp lực về trách nhiệm, thời gian thực hiện cũng như chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao.

Là Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, kiêm Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Chư Păh, ông Lâm Văn Đỉnh nêu khó khăn: “Có những việc không thể trao đổi, giải quyết qua điện thoại mà phải ngồi lại cùng bàn bạc, thống nhất phương án triển khai, song đôi lúc lịch chồng lịch nên việc này, việc kia bị chậm trễ. Bên cạnh đó, Quy định số 208-QĐ/TW ngày 8-11-2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện chưa có quy định hay hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động 2 cơ quan”.

Liên quan đến một số khó khăn trong thực hiện các mô hình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh cho biết: Bà Rơ Châm H’Phik vừa là Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XV. Khối lượng công việc của 2 cơ quan nhiều, thời gian tham gia họp Quốc hội trong năm cũng nhiều đã phần nào ảnh hưởng đến việc điều hành, giải quyết.

Một số địa phương thì khó khăn trong việc lựa chọn, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm nhận các chức danh theo quy định. Trong đó, huyện Đức Cơ đang tạm dừng thực hiện cả 2 mô hình. Riêng huyện Chư Sê tạm dừng mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; huyện Phú Thiện tạm dừng mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện. “Trong quý II-2024, huyện sẽ sắp xếp, bố trí, kiện toàn các chức danh theo quy định, tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình”-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ thông tin. Tương tự, các huyện: Phú Thiện, Chư Sê cũng sẽ kiện toàn, sắp xếp các chức danh trong quý II-2024.

Về lâu dài, với khối lượng công việc nhiều, yêu cầu ngày càng cao, một số địa phương đề nghị cấp thẩm quyền chỉ đạo và hướng dẫn sát sao hơn để việc thực hiện mô hình đảm bảo hiệu quả. Ông Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện Phú Thiện đề xuất tiếp tục duy trì mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện. Theo ông, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị-hành chính, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận và đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị là một phần trong chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Còn về mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện thì nên để độc lập vì khối lượng công việc của 2 cơ quan nhiều, trong đó có một số nội dung độc lập đòi hỏi vai trò, trách nhiệm lớn của người đứng đầu.

Đó cũng là ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ. Trong khi đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh đề xuất dừng thực hiện cả 2 mô hình. Ngày 19-3-2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Báo cáo số 534-BC/TU đánh giá tình hình thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện và mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện. Trên cơ sở đánh giá về những thuận lợi, khó khăn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao ban thường vụ cấp ủy cấp huyện căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của cấp ủy, đơn vị, địa phương chủ động xem xét, quyết định việc thực hiện hay không thực hiện các mô hình.

Có thể bạn quan tâm