Xã hội

Cập nhật thông tin về người lao động trên địa bàn Gia Lai giai đoạn 2023-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 2399/KH-UBND về việc thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động và thị trường lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Mục tiêu của kế hoạch là cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động, xây dựng và quản lý thông tin lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác nhằm phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm; nắm bắt thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động và nhu cầu tìm việc của người lao động để tổ chức các phiên giao dịch việc làm, qua đó hỗ trợ kết nối cung-cầu lao động theo phương thức “việc tìm người-người tìm việc", phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập; làm cơ sở hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; phục vụ công tác xây dựng hồ sơ, thẩm định, đánh giá việc hoàn thành các tiêu chí về lao động, việc làm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Gia Lai triển khai cập nhật thông tin về người lao động và thị trường lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Hà Duy

Gia Lai triển khai cập nhật thông tin về người lao động và thị trường lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Hà Duy

Nội dung thực hiện Kế hoạch gồm: Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về trình độ, kỹ năng lao động, tình trạng việc làm, tham gia bảo hiểm xã hội người lao động (đối tượng từ 15 tuổi trở lên đang cư trú tại địa bàn tỉnh) và hàng năm sẽ tiến hành thu thập 2 lần.

Để kế hoạch được triển khai hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động cư trú trên địa bàn quản lý; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho công chức Lao động-Thương binh và Xã hội ở các địa phương thuộc tỉnh; xây dựng biểu mẫu thu thập thông tin người sử dụng lao động và cấp phát cho các địa phương để triển khai thu thập thông tin theo kế hoạch; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh kiểm tra, xác nhận kết quả thu thập thông tin người sử dụng lao động và thông tin người tìm việc.

Ủy ban tỉnh yêu cầu Công an tỉnh hướng dẫn và chỉ đạo Công an các cấp xây dựng kế hoạch triển khai và phối hợp thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin người lao động vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng tiến độ và đúng hướng dẫn của Bộ Công an; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động và thị trường lao động trên địa bàn, giai đoạn 2023-2025; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã và điều tra viên trong việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động, người sử dụng lao động và người tìm việc; bố trí kinh phí và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

Có thể bạn quan tâm