Kinh tế

Tài chính

Đak Pơ giải ngân trên 27,4 tỷ đồng vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 19-1, UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện.

Thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới), các cơ quan chủ quản đã tham mưu UBND huyện Đak Pơ ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn để kịp thời chỉ đạo điều hành và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc có giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hiền

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hiền

Theo đó, tổng kế hoạch vốn năm 2023 (bao gồm cả vốn năm 2022 và vốn năm 2023) của 3 chương trình là hơn 74,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 7,485 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 43,562 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 28,364 tỷ đồng.

Về tiến độ triển khai thực hiện, tính đến ngày 12-1-2024, huyện Đak Pơ đã giải ngân được hơn 27,4 tỷ đồng/29,9 tỷ đồng vốn giao thực hiện năm 2022 (đạt 91,5%); gần 21,6 tỷ đồng/ 49,4 tỷ đồng vốn giao thực hiện năm 2023 (đạt 43,7%).

Mặc dù kết quả giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là giải ngân vốn sự nghiệp tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức, đóng góp của người dân và nguồn vốn đối ứng của địa phương còn nhiều khó khăn. Một số chủ đầu tư chưa chủ động chuẩn bị tốt công tác hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư theo quy định. Việc lựa chọn đối tượng thụ hưởng còn bị chồng chéo giữa các chương trình. Một số cơ chế, chính sách ban hành còn chậm; thiếu cụ thể. Trong đó có một số quy định ban hành nhưng chưa phù hợp với tình hình thực tế và tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung.... Các địa phương còn lúng túng trong việc lập hồ sơ, thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị đã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và tiểu dự án thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân các công trình, dự án.

Có thể bạn quan tâm