Video

Gia Lai-đất và người

Đầu tư ít, lợi nhuận cao từ nuôi ốc bươu đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiêp huyện, Ủy ban nhân dân xã Lơ Ku (huyện Kbang) đã triển khai cho các hộ dân đăng ký tham gia mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả cao, góp phần giúp các hộ dân có nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương.

Các video khác