Kinh tế

Nông nghiệp

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.

Trên cơ sở tài liệu, hồ sơ thiết kế và dự toán trồng rừng thay thế của tỉnh Gia Lai năm 2024, Cục Lâm nghiệp đề nghị UBND các tỉnh: Bắc Giang, Bình Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lạng Sơn và TP. Hà Nội chỉ đạo, thông báo các chủ dự án thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

Chăm sóc diện tích rừng trồng thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang (huyện Mang Yang). Ảnh: Minh Phương

Chăm sóc diện tích rừng trồng thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang (huyện Mang Yang). Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, Cục Lâm nghiệp cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh thực hiện chuyển tiền về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam để điều chuyển tiền trồng rừng thay thế về tỉnh Gia Lai, kịp thời trồng rừng.

Mặt khác, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam có trách nhiệm tham mưu thực hiện điều chuyển kinh phí trồng rừng thay thế của các tỉnh nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai để thực hiện trồng rừng thay thế; đồng thời tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tỉnh nộp tiền theo đúng quy định.

Trước đó, trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai đã thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế từ nguồn vốn Trung ương điều tiết với tổng diện tích là 430,58 ha (đất rừng phòng hộ). Địa điểm triển khai trồng rừng gồm các Ban Quản lý rừng phòng hộ: Bắc Biển Hồ, Ia Ly, Nam Sông Ba, Mang Yang, Đông Bắc Chư Păh, Ia Meur, Nam Phú Nhơn và Chư Sê.

Có thể bạn quan tâm