Điểm đến Gia Lai

Đức Cơ: Phấn đấu 100% cán bộ quản lý ứng dụng công nghệ thông tin vào năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện Đức Cơ phấn đấu đến năm 2025, 100% các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình từ cấp huyện đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát; 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp... chương trình được thực hiện trên môi trường số, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống; 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, điện thoại thông minh ...).

Huyện Đức Cơ phấn đấu 100% cán bộ quản lý ứng dụng công nghệ thông tin vào năm 2025. Ảnh: H.D

Huyện Đức Cơ phấn đấu 100% cán bộ quản lý ứng dụng công nghệ thông tin vào năm 2025. Ảnh: H.D

Đồng thời, phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp quản lý, thực hiện chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về kỹ năng số và ứng dụng CNTT trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số; các cơ quan quản lý, tổ chức thực hiện chương trình được đảm bảo hạ tầng, trang bị vận hành phòng họp trực tuyến; có ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn được triển khai trên môi trường số.

Để đạt các mục tiêu đó, huyện đề ra một số nhiệm vụ, gồm: duy trì, nâng cấp hệ thống phòng họp trực tuyến tại UBND huyện và các xã, thị trấn; xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu chuyên gia phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ triển khai các dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động của chương trình; đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số trong thực hiện chương trình; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyển đổi số và quản lý các hệ thống thông tin của chương trình; nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ quản lý chương trình các cấp.

Có thể bạn quan tâm