Bạn đọc

Gia Lai đặt chỉ tiêu thu trên 20,3 tỷ đồng cho Quỹ phòng-chống thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 14-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên ký Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng-chống thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Theo đó, dự kiến chỉ tiêu thu Quỹ Phòng-chống thiên tai năm 2022 là trên 20,3 tỷ đồng. Cụ thể, thu Quỹ từ đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh trên 630 triệu đồng. Thu Quỹ từ đối tượng là tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn do Cục Thuế tỉnh quản lý trên 13 tỷ đồng.
Thu Quỹ từ đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức cấp huyện, người lao động khác và các tổ chức kinh tế trong nước, nước ngoài đóng chân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên 6,6 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng-chống thiên tai theo đề nghị của các đơn vị, địa phương theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1-8-2021 của Chính phủ.
Về mức đóng Quỹ, mức bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31-12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.
Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp hàng năm như sau: Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang đóng một phần hai mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng (tương ứng 33.863 đồng/người/năm).
Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 1 lần theo 1 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất. Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định đóng góp 10.000 đồng/người/năm.
Ủy ban nhân dân cấp xã giữ lại tối đa không quá 28% số thu thực tế trên địa bàn để chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu (không quá 5%); chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ (không quá 3%); chi thực hiện các nhiệm vụ phòng-chống thiên tai tại cấp xã (không quá 20%). Số tiền thu Quỹ còn lại (tối thiểu 72% số thu trên địa bàn) nộp vào tài khoản Quỹ ở cấp huyện.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ủy ban nhân dân cấp huyện giữ lại không quá 23% số thu thực tế trên địa bàn (bao gồm cả số thu của cấp xã) để chi thực hiện các nhiệm vụ phòng-chống thiên tai cấp huyện (không quá 20%); chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ (không quá 3%). Số tiền còn lại (tối thiểu 77% số thu trên địa bàn) nộp vào tài khoản của Quỹ cấp tỉnh. Chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ cấp tỉnh không vượt quá 3% tổng số thu của Quỹ cấp tỉnh.
Quỹ phòng-chống thiên tai tỉnh có trách nhiệm thông báo kế hoạch thu Quỹ đến các cơ quan, đơn vị; Báo cáo định kỳ kết quả thu về UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng-chống thiên tai. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thu, nộp tiền Quỹ năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý. Thủ trưởng các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đóng trên địa bàn tỉnh do Cục thuế tỉnh Gia Lai quản lý có trách nhiệm nộp tiền Quỹ năm 2022.
Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thu Quỹ năm 2022 của người lao động khác trên địa bàn và nộp vào tài khoản của Ban chỉ huy phòng-chống thiên và Tìm kiêm cứu nạn cấp huyện. UBND cấp huyện tổ chức thu, nộp Quỹ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng chân trên địa bàn.
Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục thuế trực thuộc phối hợp, hỗ trợ các địa phương thu Quỹ phòng-chống thiên tai từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài (bao gồm người lao động trong các doanh nghiệp) trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Thời hạn nộp Quỹ trước ngày 30-11-2022.
Cơ quan quản lý Quỹ phòng-chống thiên tai tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thu Quỹ từ các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương. Cục Thuế tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc việc nộp Quỹ của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn, cơ quan, đơn vị còn lại đầy đủ, đúng tiến độ.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thu Quỹ trên địa bàn theo ủy quyền của UBND tỉnh; Tổng hợp tiền thu Quỹ trên địa bàn nộp vào tài khoản Quỹ phòng-chống thiên tai tỉnh Gia Lai. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tổng hợp đề xuất thu, miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng-chống thiên tai năm 2022.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
>> Tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ phòng-chống thiên tai năm 2022 của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện, thị xã, thành phố
LỆ HẰNG

Có thể bạn quan tâm