Kinh tế

Nông nghiệp

Gia Lai hỗ trợ thành lập ít nhất 4 HTX và 24 tổ hợp tác trong nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1032/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025 tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 4 hợp tác xã (HTX) và 24 tổ hợp tác trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 12 HTX nông nghiệp do các cấp Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.

Bên cạnh đó, thu hút thêm 5% số hộ hội viên nông dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; hỗ trợ ít nhất 10% số chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp phát triển thành HTX, tổ hợp tác nông nghiệp; có ít nhất 30% số HTX nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác; 25% số HTX nông nghiệp được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng; ít nhất 70% số cán bộ chủ chốt HTX nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

Đến năm 2030, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 12 HTX và 65 tổ hợp tác trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 24 HTX nông nghiệp do các cấp Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.

Bên cạnh đó, thu hút thêm 10% số hộ hội viên nông dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; hỗ trợ ít nhất 15% số chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp phát triển thành HTX, tổ hợp tác nông nghiệp; có ít nhất 45% số HTX nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác; 30% số HTX nông nghiệp được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng; ít nhất 90% số cán bộ chủ chốt HTX nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

Có thể bạn quan tâm