Kinh tế

Nông nghiệp

Gia Lai tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi theo chuỗi khép kín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Gia Lai chăm sóc đàn heo giống. Ảnh: Nguyễn Diệp
Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Gia Lai chăm sóc đàn heo giống. Ảnh: Nguyễn Diệp
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu các nội dung của Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 9-2-2022 và Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 15-2-2022 của UBND tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền; trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án, kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản của địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung của kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản của tỉnh và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trong đó, lưu ý quan tâm các giải pháp về bố trí quỹ đất phù hợp cho phát triển chăn nuôi, tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi theo chuỗi khép kín và hỗ trợ, dẫn dắt người chăn nuôi để hình thành các vùng chăn nuôi tập trung phù hợp với quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030; chủ động báo cáo, xin ý kiến của Huyện ủy, Thành ủy, Thành ủy và Thường trực HĐND cấp huyện đối với các vấn đề có liên quan trong tổ chức thực hiện. 
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các quyết định trên; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm