Bạn đọc

Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 484/UBND-KTTH về việc thực hiện nội dung đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Một góc chợ thị xã Ayun Pa. Ảnh: V.T
Một góc chợ thị xã Ayun Pa. Ảnh: V.T

Để công tác đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, tăng cường phối hợp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình “Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi"; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trong công tác lựa chọn các dự án chợ để thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, phạm vi theo quy định. Có giải pháp thúc đẩy hệ thống chợ hoạt động hiệu quả, đặc biệt là các chợ được đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hướng dẫn các địa phương công tác quản lý, vận hành chợ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Công an tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố làm đầu mối, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan trong việc triển khai nội dung “Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi". Đối với các dự án chợ thuộc Chương trình đã có quyết định đầu tư, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan thực hiện đúng các quy định về đầu tư công và xây dựng công trình. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ưu tiên thực hiện nguồn vốn năm 2022. Rà soát các chợ đã được xây dựng hoàn thành để thực hiện gắn biển công trình đúng theo quy định…

Có thể bạn quan tâm