Xã hội

Đời sống

Gia Lai: Triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1169/KH-UBND triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Kế hoạch đề ra các nội dung cụ thể gồm: biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật tại các địa phương; tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Các chiến sĩ dân quân tham gia kiểm tra đánh thuốc nổ thật loại 0,15gram. Ảnh: Bá Bính

Các chiến sĩ dân quân tham gia kiểm tra đánh thuốc nổ thật loại 0,15gram. Ảnh: Bá Bính

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.

Tham gia góp ý kiến trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật gồm: Nghị định quy định về phân loại, phân nhóm và xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc nhóm đặc biệt theo quy định của Luật; xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật. Bên cạnh đó, tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật.

Có thể bạn quan tâm