Xã hội

Lao động - Việc làm

Giảm 17 tổng cục, tinh giản biên chế hơn 84.000 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
 Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế.

Theo báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến ngày 15-5, các bộ, ngành đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 10 Cục và 144 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 108 phòng trong vụ/ban thuộc bộ, ngành; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ, ngành.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Tại các địa phương đã giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; 2.572 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, được tiếp tục rà soát, sắp xếp lại. Tính đến hết năm 2023 đã giảm 7.867 đơn vị, còn 46.385 đơn vị.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến tháng 12-2023 là 84.140 người. Riêng năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế 7.151 người.

Chính phủ cũng nhìn nhận việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian còn một số bất cập. Trong thời gian tới, Chính phủ khẳng định sẽ tăng cường công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; đặc biệt là đối với đất đai; công tác tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều khó khăn, vướng mắc; cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục đại học còn nhiều bất cập do thiếu quy định pháp luật;

Bên cạnh đó, cơ chế tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy, nhân lực khoa học và công nghệ còn nhiều điểm chưa phù hợp với đặc thù hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Do đó, Ủy ban Tài chính - Ngân sách kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo xử lý các vướng mắc trong thực hiện cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là cơ chế tự chủ trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ; hướng dẫn xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp…

Có thể bạn quan tâm