Điểm đến Gia Lai

Hoàn thiện hồ sơ Đề án, quy trình thủ tục về sắp xếp xã Đăk HLơ và xã Tân Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ Đề án, tổ chức lấy ý kiến cử tri, họp HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành Nghị quyết về sắp xếp xã Đăk HLơ của huyện Kbang, xã Tân Sơn của thành phố Pleiku.

Theo đó, thực hiện Phương án số 599/PA-UBND ngày 15-3-2024 và Kế hoạch số 661/KH-UBND ngày 22-3-2024 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh; đến nay, UBND thành phố Pleiku và UBND huyện Kbang đã xây dựng Đề án chi tiết về sắp xếp đơn vị hành chính xã Tân Sơn (TP. Pleiku) và xã Đăk Hlơ (huyện Kbang), tích hợp vào Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 theo quy định. Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã họp, xem xét thống nhất trình Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh xem xét, cho chủ trương.

Bộ mặt nông thôn xã Tân Sơn (TP. Pleiku) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thanh Nhật
Bộ mặt nông thôn xã Tân Sơn (TP. Pleiku) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thanh Nhật

Để kịp tiến độ gửi hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đến Bộ Nội vụ trước ngày 30-6-2024 theo quy định (Bộ Nội vụ yêu cầu gửi đúng thời hạn và có thể tiến hành đồng thời các trình tự, thủ tục liên quan), UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Pleiku, UBND huyện KBang khẩn trương bổ sung, hoàn thiện nội dung, thủ tục, tài liệu của Đề án sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương trên cơ sở góp ý của Sở ngành và hướng dẫn của Sở Nội vụ để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri; chỉ đạo chuẩn bị tài liệu và triển khai việc thông tin, tuyên truyền.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã (xã Tân Sơn, xã Biển Hồ của thành phố Pleiku; xã Đak Hlơ, xã Kông Bờ La, xã Nghĩa An của huyện Kbang) lập và niêm yết danh sách cử tri, phát phiếu lấy ý kiến cử tri trên địa bàn tại thời điểm tổ chức lấy ý kiến; thực hiện công khai tài liệu, thông tin tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương.

Nội dung trình tự, thủ tục lập danh sách, niêm yết, tài liệu, thông tin, tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến cử tri,… phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP, Nghị định số 66/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Tất cả công việc nêu trên, ngày giờ tổ chức lấy ý kiến cử tri, ngày giờ họp HĐND cấp huyện, cấp xã phải thường xuyên báo cáo đầy đủ quá trình và kết quả thực hiện cho cấp thẩm quyền địa phương và UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) biết, theo dõi; liên hệ trao đổi thường xuyên với Sở Nội vụ kịp thời để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND TP. Pleiku, huyện Kbang theo dõi, giám sát thường xuyên và có chỉ đạo kịp thời đối với công tác tuyên truyền tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương; chủ động chỉ đạo và sớm nhất việc tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã theo đề nghị của UBND cùng cấp để xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã liên quan.

Đường về xã Đak H'Lơ, huyện Kbang. Ảnh: Minh Nguyễn

Đường về xã Đak H'Lơ, huyện Kbang. Ảnh: Minh Nguyễn

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo chức năng nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch số 661/KH-UBND ngày 22-3-2024 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh và căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP, Nghị định số 66/2023/NĐ-CP chủ động tổ chức tốt thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính xã Tân Sơn, xã Đăk Hlơ phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy định của Trung ương.

Sở Nội vụ chủ động ban hành văn bản chuyên môn hướng dẫn TP. Pleiku, huyện Kbang hoàn chỉnh hồ sơ đề án, công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri, công tác họp HĐND các cấp, hoàn tất hồ sơ, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30-6-2024 để kịp trình HĐND tỉnh họp ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023-2025. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh ở cơ sở và báo cáo UBND tỉnh biết về kết quả, tiến độ thực hiện các công việc nêu trên.

Có thể bạn quan tâm