Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Lễ trao Giải Búa liềm Vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thông qua các tác phẩm, các nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng được lan tỏa rộng rãi trong xã hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức và hành động đúng.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 11/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01-KL/TW); Lễ trao Giải Búa liềm Vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023, sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm Vàng (2019-2023).

Nâng cao trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động

Khái quát những kết quả tích cực đạt được sau 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, phân tích bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế hiện nay, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể, các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Khối tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề hằng năm; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hành động.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng hệ giá trị quốc gia, văn hóa, con người và văn hóa doanh nghiệp; tích cực quán triệt và thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh việc nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, nhân dân, cụ thể là phục vụ cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; góp phần hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải trao giải Đặc biệt cho tác giả đoạt giải. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải trao giải Đặc biệt cho tác giả đoạt giải. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Khối tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết nhằm phát huy cách làm sáng tạo, hiệu quả; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng kiến mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối tiếp tục được đẩy mạnh, lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, 25 tập thể và 11 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tại Lễ trao Giải Búa liềm Vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải nhấn mạnh Giải Búa liềm Vàng trong Khối được phát động nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng với những nội dung mới, phản ánh kịp thời những trọng tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Khối luôn nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đây cũng là nguồn đề tài phong phú, hấp dẫn cho các tác giả dự thi Giải Búa liềm Vàng trong 5 năm qua (2019-2023) khai thác, phản ánh với tinh thần ngày càng đổi mới, sáng tạo, sinh động, hấp dẫn, có sức lôi cuốn, thuyết phục hơn.

Thông qua những tác phẩm, các nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng được lan tỏa rộng rãi trong xã hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức và hành động đúng, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó góp phần khẳng định uy tín, sự lan tỏa của giải; tiếp thêm nguồn cảm hứng sáng tạo và trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, đảng viên, người lao động cũng như các tác giả dự thi.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XIII gắn với quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến," "tự chuyển hóa”... đang là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hưởng ứng nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các tác phẩm dự thi năm 2023 phong phú về chủ đề, tập trung viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật.

Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối và xã hội như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chuyển đổi số; xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc...

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối đã phát động Giải Búa liềm Vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ VI năm 2024; nhấn mạnh các tác phẩm dự thi cần bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và thực tiễn trong cách thể hiện.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương trao 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 8 giải C và 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc dự thi năm 2023.

Có thể bạn quan tâm