Bạn đọc

Luật sư Bùi Thanh Vũ tư vấn pháp luật về việc thừa hưởng di chúc viết tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
*Bạn đọc P.G. (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) hỏi: Theo di chúc của bố mẹ tôi để lại, tôi được hưởng các khoản tiền tiết kiệm của bố mẹ gửi tại một số ngân hàng Việt Nam.

Di chúc do bố mẹ tôi viết tay, không có công chứng và xác nhận của UBND xã. Nay tôi muốn nhận số tiền cả vốn lẫn lãi theo đúng hạn ghi trong các sổ tiết kiệm đó thì cần phải làm gì?

- Luật sư Bùi Thanh Vũ-Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Phú kiêm Trưởng Chi nhánh Gia Lai-trả lời:

Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc hợp pháp như sau:

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 2 người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nội dung của di chúc:

1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Điều 633 Bộ luật Dân sự 2015 quy định di chúc bằng văn bản không có người làm chứng:

"Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của bộ luật này."

Như vậy, mặc dù di chúc của bố mẹ bạn không được công chứng, chứng thực, không có người làm chứng nhưng nếu tuân thủ quy định tại các Điều 633, 631, 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì vẫn có hiệu lực pháp luật. Để nhận các khoản tiền tiết gửi kiệm và tiền lãi theo di chúc nêu trên, bạn cần phải lập thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật và xuất trình văn bản khai nhận di sản đã được công chứng, chứng thực cho ngân hàng.

Có thể bạn quan tâm