Xã hội

Đời sống

Quy định về mức lương hưu hằng tháng người lao động cần biết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp người hưởng lương hưu là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Căn cứ quy định tại Luật BHXH 2014, Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu của người lao động tương ứng với từng trường hợp cụ thể như sau:

(i) Đối với người lao động là công dân Việt Nam:

- Đối với lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH: Phải đóng BHXH ít nhất đủ 15 năm.

- Đối với người lao động còn lại: Phải đóng BHXH ít nhất đủ 20 năm (áp dụng với cả người tham gia BHXH tự nguyện)

(ii) Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Phải đóng BHXH ít nhất đủ 20 năm.

Quy định về mức lương hưu hằng tháng

Căn cứ quy định tại Điều 56 Luật BHXH 2014 thì mức lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

- Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH 2014 (được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) được tính như sau:

+ Đối với lao động nữ: Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

+ Đối với lao động nam: Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

- Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động quy định tại Điều 55 Luật BHXH 2014 (được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

- Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH được tính theo số năm đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH như sau: đủ 15 năm đóng BHXH tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

- Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp người hưởng lương hưu là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Có thể bạn quan tâm