Xã hội

Quyết tâm giải ngân 100% vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành Công văn số 1431/UBND-KGVXvề đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm2023 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 277/LĐTBXH-VPQGGN ngày 6-2-2023 và Công văn số 227/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành liên quan và của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023...

Nhờ được vay vốn tín dụng ưu đãi, chị Nay Hoa (buôn Biah A, xã Ia Tul, huyện Ia Pa) nuôi bò sinh sản, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Trần Đức
Nhờ được vay vốn tín dụng ưu đãi, chị Nay Hoa (buôn Biah A, xã Ia Tul, huyện Ia Pa) nuôi bò sinh sản, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Trần Đức

Cùng với đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra; kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2023 và số vốn năm 2022 được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2023 và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu tham mưu đổi mới cách thức triển khai Chương trình theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị, thiết kế quy trình, thủ tục thông thoáng phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của tỉnh theo đúng quy định. Rà soát, tổng hợp dữ liệu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, danh mục dự án đầu tư, kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, định kỳ báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan theo quy định.

Đồng thời, căn cứ ý kiến của Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Chương trình từ khi triển khai đến ngày 31-12-2022, để thực hiện theo thẩm quyền được giao trong việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình; kịp thời rà soát, chấn chỉnh, khắc phục theo quy định; xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh bảo đảm thực hiện đúng, đủ quy trình, xác định chính xác đối tượng, bảo đảm quy định về thời gian và hệ thống mẫu, biểu báo cáo…

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình đến hết ngày 30-6-2023 và ước thực hiện hết ngày 31-12-2023, gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh trước ngày 30-6-2023.

Nông dân huyện Phú Thiện thu hoạch lúa. Ảnh: Trần Đức

Nông dân huyện Phú Thiện thu hoạch lúa. Ảnh: Trần Đức

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG của địa phương; rà soát danh mục các dự án đầu tư, nội dung hoạt động, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm trọng tâm trọng điểm, công khai, minh bạch; dứt khoát không dàn trải, manh mún, tránh rủi ro trong quá trình thực hiện; kiên quyết đưa ra khỏi danh mục các dự án, hoạt động không hiệu quả, không khả thi. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp xã có liên quan phân bổ, sử dụng vốn đầu tư, vốn sự nghiệp đúng đối tượng, nội dung chương trình.

Có thể bạn quan tâm