Bạn đọc

UBND tỉnh Gia Lai trả lời cử tri về mở rộng đoạn đường, rãnh thoát nước trên tỉnh lộ 669 và mua sắm tập trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Liên quan đến kiến nghị của cử tri về kiểm tra, khảo sát, mở rộng đoạn đường và rãnh thoát nước trên tỉnh lộ 669; điều chỉnh định mức mua máy vi tính tại các cơ quan, tổ chức, Báo Gia Lai điện tử trích đăng trả lời kết quả giải quyết của UBND tỉnh về nội dung này.
BÁO CÁO SỐ 41/BC-HĐND NGÀY 20-4-2022
I- Cử tri huyện Kbang
Kiến nghị: 
Hiện nay tỉnh lộ 669 đoạn qua địa bàn thôn 4, xã Đông, huyện Kbang còn khoảng 800 m rất hẹp (đoạn từ nhà ông Thảnh đến trước nhà ông Dương Điểm) dễ xảy ra tai nạn giao thông; rãnh thoát nước đường 669 còn 13 m chưa làm giáp đến cống (từ cống trước nhà Phúc Hà đến nhà bà Tiến). Để tránh sạt lở, hiện nay người dân đã đắp lại, nước không thoát được gây ngập úng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, khảo sát, mở rộng đoạn đường và nối rãnh thoát nước nêu trên.
Kết quả giải quyết:
Đường tỉnh 669 qua địa bàn thôn 4, xã Đông, huyện Kbang có chiều dài khoảng 1,3 km (lý trình từ Km 22-Km 23+400). Trong năm 2016 được Sở Giao thông-Vận tải đầu tư xử lý điểm đen tại các vị trí đường cong (Km 22-Km 22+600, Km 23+175-Km 25+725) với quy mô mở rộng mặt đường mỗi bên 1 m, mặt đường sau khi mở rộng đạt 7,5 m, nền đường 8,5 m; 197 m rãnh mương xây. Sau khi được xử lý điểm đen qua theo dõi các năm vừa qua trên đoạn tuyến đang được khai thác an toàn, thông suốt. Đồng thời, đường tỉnh 669 đã được đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023-2026 tại Nghị quyết số 427/NQ-HĐND ngày 16-7-2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa; đường tỉnh 669 và đường từ trung tâm TP. Pleiku đi trung tâm huyện Đak Đoa. Trong đó đầu tư nâng cấp mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước toàn bộ tuyến đường tỉnh 669 (qua địa bàn thị xã An Khê và huyện Kbang). Vì vậy, đối với kiến nghị của cử tri huyện Kbang về đầu tư mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước sẽ được đầu tư khi dự án triển khai.
II- Cử tri huyện Phú Thiện
Kiến nghị: 
Việc mua sắm máy vi tính của các cơ quan thực hiện theo quy định chung của tỉnh phải mua sắm tập trung, định mức kinh phí mua máy vi tính tối đa là 15 triệu đồng/máy. Tuy nhiên, định mức này chưa đảm bảo nhiệm vụ của một số cơ quan như: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy... yêu cầu máy tính phải có cấu hình cao để lưu trữ được số lượng lớn tài liệu. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh định mức kinh phí mua máy vi tính đảm bảo phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị.
Kết quả giải quyết:
Tại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 14-9-2021 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, tại Điều 1 quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai “1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm: a) Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay hoặc thiết bị điện tử tương đương. b) Máy điều hòa nhiệt độ. c) Máy photocopy. 2. Danh mục tài sản mua sắm tập trung quy định tại khoản 1 điều này không bao gồm máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị”.
Theo quy định nêu trên việc mua máy vi tính giá tối đa 15 triệu đồng/máy là máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến. Trường hợp cần phải trang bị máy vi tính có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị (không thực hiện mua sắm tập trung theo Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 14-9-2021 của UBND tỉnh).
Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18-12-2018 của UBND tỉnh thì thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện Phú Thiện, thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện.
GLO
 

Có thể bạn quan tâm