Bạn đọc

UBND tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Chư Pưh về giá đất các công trình dự án để thực hiện giải phóng mặt bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- 

UBND tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Chư Pưh về giá đất các công trình dự án để thực hiện giải phóng mặt bằng.

*Kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh triển khai công tác xây dựng giá đất cụ thể đối với các công trình dự án để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (theo quy định tại Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định về giá đất và Điều 34, 35 của Thông tư số 36/TT-BTNTM ngày 30-6-2014 quy trình xác định giá đất cụ thể là do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xác định nhưng đến nay Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa triển khai thực hiện).

Hiện nay, các công trình dự án trên địa bàn huyện gặp khó khăn trong triển khai do không có giá đất cụ thể để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

*Trả lời:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ủy quyền quyết định giá đất cho UBND cấp huyện tại Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 4-7-2023 của UBND tỉnh. Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014, UBND tỉnh đồng ý chủ trương để Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xác định giá đất cụ thể theo quy định hiện hành để đền bù, giải phóng mặt bằng, kịp thời giải ngân vốn đầu tư công các dự án có nguồn vốn trung ương và địa phương, triển khai các dự án truyền tải điện cấp bách trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn các địa phương quy trình xác định giá đất cụ thể tại Công văn số 2897/STNMT-KHTC&TK ngày 14-8-2023.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các địa phương báo cáo về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm