Bạn đọc

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đak Đoa về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đak Đoa về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

* Kiến nghị:

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đak Đoa, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tương đối lớn; 5 tháng đầu năm 2023 tiếp nhận trên 6.103 hồ sơ. Tuy nhiên, quá trình giải quyết gặp nhiều vướng mắc, vẫn còn xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn, nhất là trong quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện.

Bởi vì nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đa số là hợp đồng lao động, số hợp đồng lao động thường xuyên có biến động, việc phân công nhiệm vụ có nhiều khó khăn, không ổn định. Trình độ, năng lực của một số nhân viên giải quyết hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu.

Vì vậy, để giải quyết có hiệu quả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thời gian đến, đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí thêm nhân lực, hợp đồng tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đak Đoa.

* Trả lời:

a) Về tuyển dụng viên chức

Hiện nay, triển khai thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3-4-2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực ngày 20-5-2023), Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP.

Nhằm củng cố tổ chức bộ máy, đảm bảo nguồn nhân lực để triển khai thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, trên cơ sở Công văn số 1244/SNV-TCBC&CCHC ngày 2-6-2023 của Sở Nội vụ về việc phúc đáp văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về xây dựng đề án vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp; Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai và ban hành Quyết định số 135/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 12-10-2023 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm tạm thời tại Văn phòng Đăng ký đất đai; Quyết định số 138/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 16-10-2023 về việc phê duyệt số lượng viên chức và lao động hợp đồng của Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2023.

Văn phòng Đăng ký đất đai đã xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023; trong đó xác định hình thức, nội dung, điều kiện, đối tượng; số lượng, cơ cấu ngạch viên chức theo từng vị trí việc làm tại các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 7 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31-10-2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 3883/TTr-STNMT ngày 25-10-2023 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023 gửi Sở Nội vụ.

b) Đối với lao động hợp đồng

Thời gian qua, Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên đăng ký tuyển dụng lao động hợp đồng và điều tiết, bổ sung nguồn nhân lực cho các chi nhánh.

- Trong tháng 7-2023, Văn phòng Đăng ký đất đai đã lựa chọn, tuyển dụng 7 lao động hợp đồng bổ sung cho 5 chi nhánh và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, trong đó đã bố trí thêm cho Chi nhánh huyện Đak Đoa 1 hợp đồng lao động.

- Trong tháng 8-2023: Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục mở rộng ngành nghề tuyển dụng và tiếp tục đăng thông tin tuyển dụng công khai trên báo Gia Lai (ngày 15-8-2023, ngày 29-8-2023) với số lượng tuyển dụng 35 người; hiện Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận và tổ chức phỏng vấn 15 hồ sơ ứng tuyển; đã lựa chọn 13/15 ứng viên trúng tuyển; dự kiến bổ sung hợp đồng lao động về 9 chi nhánh và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, trong đó dự kiến bố trí cho Chi nhánh Đak Đoa 2 hợp đồng lao động.

c) Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Chi nhánh Đak Đoa

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tăng cường kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp viên chức, người lao động tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đak Đoa trong xử lý các hồ sơ vướng mắc tồn đọng; tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Chi nhánh, chú trọng công tác giải quyết thủ tục hành chính, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, ban hành các văn bản yêu cầu chấn chỉnh, đôn đốc giải quyết các tồn tại.

d) Một số khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

Với hiện trạng số lượng viên chức quản lý hiện có tại các phòng chuyên môn và các chi nhánh chưa đảm bảo cho công tác quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo quy định, dẫn đến một số nhiệm vụ còn chậm trễ, bị bỏ sót; đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; việc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị còn hạn chế do không có viên chức quản lý thay thế.

Mặt khác, lĩnh vực đất đai nhạy cảm, phức tạp, gắn liền với quyền và lợi ích giữa người sử dụng đất và Nhà nước, đồng thời mang tính chuyên ngành cao (như đăng ký và cấp giấy chứng nhận; xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; đo đạc; quản lý và sử dụng phôi giấy chứng nhận…), với số lượng viên chức hiện có, chưa đảm bảo cho việc bố trí viên chức vào những nhiệm vụ quan trọng.

Lực lượng lao động hợp đồng chiếm 70,6% số lượng người làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, lực lượng này thường không ổn định (chuyển công tác, nghỉ việc…) và chưa có động lực phấn đấu và gắn bó lâu dài; tuổi đời còn trẻ, việc tích lũy kinh nghiệm còn hạn chế; công tác bồi dưỡng, tiếp cận công việc đối với lao động hợp đồng còn mới, mất nhiều thời gian.

Hàng năm, trên cơ sở nhu cầu về lao động hợp đồng tại các phòng chuyên môn và các chi nhánh, Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức tuyển dụng lao động hợp đồng (hình thức đăng tin công khai). Mặc dù đã mở rộng ngành nghề tuyển dụng, tuy nhiên với đặc thù của đơn vị sự nghiệp mang tính chuyên ngành và có yêu cầu về trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; vì vậy, số lượng ứng viên đăng ký tham gia dự tuyển chưa đáp ứng được nhu cầu cần tuyển.

đ) Giải pháp trong thời gian tới

Sau khi Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ giao Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức theo đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; xử lý trách nhiệm cá nhân đối với viên chức, người lao động thực hiện chậm trễ hồ sơ và các cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong thi hành nhiệm vụ (nếu có).

Có thể bạn quan tâm