Bạn đọc

Ủy quyền giải quyết các thủ tục về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố giải quyết các thủ tục về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý một số thủ tục liên quan đến công tác quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội đối với các hội cấp tỉnh không có nhân sự thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Trường hợp hồ sơ xin phép tổ chức đại hội có nhân sự thuộc diện quản lý của cấp thẩm quyền theo quy định về phân cấp thì báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. Sau khi ý kiến về nhân sự, Sở Nội vụ thông báo cho hội tổ chức đại hội và báo cáo kết quả đại hội theo quy định.

Ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố giải quyết các thủ tục hành chính về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã. Cụ thể: Cho phép thành lập; chia tách, sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã; cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã (trừ các quỹ có tổ chức cá nhân nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động trong phạm vi trong huyện, trong xã).

Thời hạn ủy quyền là 5 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Có thể bạn quan tâm