Văn hóa

87 nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, người có uy tín được tập huấn công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 10-7, tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai), 87 cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu.
87 cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tập huấn công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa. Ảnh: Hoàng Ngọc

87 cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tập huấn công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Hoạt động do Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức. Dự lớp tập huấn có ông Phạm Cao Thái-Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ông Trần Mạnh Hùng-Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc; lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh.

Trong 2 ngày (10 và 11-7), cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín được tập huấn 4 chuyên đề. Theo đó, các học viên được phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới.


Lớp tập huấn nhằm phát huy vai trò của chủ thể trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Ảnh: Hoàng Ngọc

Lớp tập huấn nhằm phát huy vai trò của chủ thể trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Ảnh: Hoàng Ngọc

Học viên còn được bồi dưỡng kỹ năng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; bài trừ hủ tục lạc hậu và xây dựng môi trường văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); công tác phòng-chống bạo lực gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; công tác xây dựng gia đình văn hóa; giữ vững an ninh, trật tự xã hội vùng đồng bào DTTS và bảo vệ di sản văn hóa dân tộc trên môi trường không gian mạng.

Hoạt động nhằm phát huy vai trò của chủ thể trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS. Đồng thời, nâng cao nhận thức về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó vận dụng hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín về công tác quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm