Thời sự - Bình luận

Con người đóng vai trò quyết định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cải cách hành chính thành công hay không thì yếu tố con người đóng vai trò vô cùng quan trọng; trong đó đội ngũ công chức, viên chức là nhân tố quyết định.

Thực tiễn khẳng định rằng mọi quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới muốn phát triển đều phải làm tốt công cuộc cải cách hành chính (CCHC). Hay nói cách khác, việc làm này được xem như một nguyên tắc không thể thiếu trong quá trình phát triển đất nước, một vùng.

Do vậy, trong bối cảnh phát triển mới, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng đẩy mạnh CCHC để xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa; hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, CCHC thành công hay không thì yếu tố con người đóng vai trò vô cùng quan trọng; trong đó đội ngũ công chức, viên chức là nhân tố quyết định. Vì thế, trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố ngày 14-11 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng nguyên nhân lớn nhất của tồn tại trong cải cách thủ tục hành chính hiện nay là "ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của một số người đứng đầu vẫn còn tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Nhiều người vẫn còn tâm lý sợ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm...".

Xét về nhận định trên của Thủ tướng, chúng tôi cho rằng tình trạng này còn diễn ra tại TP HCM trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị của thành phố đang nêu cao quyết tâm chính trị để triển khai thực hiện tốt cơ chế đặc thù, vượt trội đã đề ra trong Nghị quyết 98. Điều đáng nói là nghị quyết này có tác động trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác CCHC của thành phố, tập trung vào lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy và cải cách chế độ công vụ. Do vậy, thực tiễn càng đòi hỏi TP HCM phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, có năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy, liêm chính, chí công vô tư; làm việc với tinh thần phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi cho rằng TP HCM cần đẩy nhanh việc phát triển hệ thống hạ tầng, nền tảng số kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành, cơ sở dữ liệu địa phương đồng bộ, liên thông; mở rộng, phát triển và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Thành phố chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá để xác định tầng nấc nào "nóng", khu vực nào và vị trí nào "lạnh" để qua đó uốn nắn kịp thời những thiếu sót, hạn chế việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác CCHC.

TP HCM cũng cần sớm xây dựng được tiêu chí đánh giá về chuẩn mực đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp giải quyết thủ tục, công việc hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo phù hợp cho từng lĩnh vực đáp ứng được yêu cầu công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới, TP HCM cần sớm hoàn thiện vị trí việc làm, mô tả công việc đối với từng vị trí công tác để việc thực hiện nhiệm vụ ngày càng chuẩn hóa và xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Xem trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC, thông qua kết quả CCHC để đánh giá, sử dụng cán bộ, đảng viên; lấy kết quả CCHC hằng năm làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; coi trọng công tác thi đua, khen thưởng gắn với kết quả, hiệu quả CCHC.

TS Trương Đức Thuận (Tạp chí Cộng sản)

Link bài gốc: https://nld.com.vn/goc-nhin/con-nguoi-dong-vai-tro-quyet-dinh-20231118212713938.htm

Có thể bạn quan tâm