Thời sự - Sự kiện

Gia Lai bãi bỏ 2 quyết định, 1 chỉ thị của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Kể từ ngày 21-6, UBND tỉnh Gia Lai bãi bỏ 2 quyết định và 1 chỉ thị của UBND tỉnh đã ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, tại Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 11-6-2024, UBND tỉnh quyết định bãi bỏ toàn bộ 2 quyết định gồm: Quyết định số 54/2001/QĐ-UB ngày 29-6-2001 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về thu, chi tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Kể từ ngày 21-6-2024, UBND tỉnh Gia Lai bãi bỏ 2 quyết định, 1 chỉ thị thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ảnh: T.L
Kể từ ngày 21-6-2024, UBND tỉnh Gia Lai bãi bỏ 2 quyết định, 1 chỉ thị thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ảnh: T.L

Quyết định số 99/2001/QĐ-UBND ngày 10-12-2001 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bổ sung Quyết định số 54/2001/QĐ-UBND ngày 29-6-2001 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về thu, chi tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Cùng với đó, UBND tỉnh quyết định bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị số 15/2001/CT-UBND ngày 30-10-2001 của UBND tỉnh Gia Lai về một số biện pháp xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục - đào tạo và đội ngũ nhà giáo ở tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 18/2001/CT-TTg ngày 27-8-2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm