Kinh tế

Nông nghiệp

Gia Lai nâng cao chất lượng rừng để bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng-chống thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1441/UBND-NL về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng-chống thiên tai (PCTT) đến năm 2030.
Nâng cao chất lượng rừng để bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng-chống thiên tai. Ảnh: P.V

Nâng cao chất lượng rừng để bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng-chống thiên tai. Ảnh: P.V

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp trong xã hội về vai trò, chức năng của hệ sinh thái rừng trong bảo tồn đa dạng sinh học và PCTT; vận động người dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao chất lượng rừng nhằm phát huy các giá trị tổng hợp của hệ sinh thái rừng.

Tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho các đơn vị chủ rừng. Chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể khu vực, loại rừng, diện tích rừng, đối tượng rừng, trạng thái rừng phân theo chủ quản lý rừng cần nâng cao chất lượng nhằm bảo tồn hệ sinh thái và PCTT theo đúng đối tượng được quy định tại Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 7-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo các chủ rừng xây dựng dự án/phương án hoặc kế hoạch nâng cao chất lượng rừng để bảo tồn hệ sinh thái và PCTT phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trên cơ sở các hướng dẫn, quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định khác có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, chủ rừng, các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, điều chỉnh ranh giới, đo đạc, cắm mốc ranh giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất, rừng giao, cho thuê cho các chủ rừng quản lý. Hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông-lâm trường; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn các địa phương rà soát các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai như: lũ quét, sạt lở đất cần phải nâng cao chất lượng rừng để PCTT. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, đề xuất bổ sung cơ chế chính sách mới nhằm triển khai thực hiện nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái và PCTT.

Có thể bạn quan tâm