Thời sự - Sự kiện

Gia Lai: Nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp chưa nộp Quỹ phòng-chống thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Theo báo cáo của Cơ quan quản lý Quỹ phòng-chống thiên tai (PCTT) tỉnh Gia Lai, đến nay vẫn còn nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp chưa triển khai thu nộp và nộp chưa đầy đủ Quỹ PCTT các năm từ 2020 đến 2023.

Cụ thể: Năm 2020 còn 23/92 đơn vị, địa phương chưa nộp hoặc nộp chưa đủ với tổng số tiền đã nộp là 11.414.869.176/16.407.244.000 đồng, đạt 69,57% kế hoạch; năm 2021, còn 27/101 đơn vị, địa phương chưa nộp hoặc nộp chưa đủ với tổng số tiền đã nộp là 12.737.844.999/16.317.928.660 đồng, đạt 78,18% kế hoạch.

Năm 2022, còn 243/434 đơn vị, địa phương chưa nộp hoặc nộp chưa đủ với tổng số tiền đã nộp là 6.500.142.738/20.309.376.316 đồng, đạt 31,50% kế hoạch; năm 2023, còn 257/410 đơn vị, địa phương chưa nộp hoặc nộp chưa đủ với tổng số tiền đã nộp là 3.203.800.021/17.596.054.518 đạt tỷ lệ 18,21 % so với kế hoạch.

Lực lượng chức năng tuần tra, sẵn sàng ứng cứu khu vực ngập lụt. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng chức năng tuần tra, sẵn sàng ứng cứu khu vực ngập lụt. Ảnh: Văn Ngọc

Đáng chú ý, một số đơn vị, địa phương chưa chủ động trong công tác thu, nộp Quỹ sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch; điển hình như: Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 có tổng kế hoạch thu từ năm 2017 đến 2023 là 1.919.171.678 đồng nhưng đến thời điểm báo cáo đơn vị vẫn chưa nộp; UBND TP. Pleiku có tổng kế hoạch thu từ năm 2016 đến 2023 là 14.941.753.917 đồng nhưng đến nay đơn vị mới nộp 7.775.814.442 đồng, còn thiếu 7.165.939.475 đồng...

Để đẩy nhanh công tác thu nộp Quỹ PCTT, ngày 19-2, UBND tỉnh có Công văn số 365/UBND-NL về triển khai thu, nộp Quỹ PCTT tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, tổ chức thu nộp đầy đủ, kịp thời Quỹ PCTT theo Kế hoạch năm 2023 ; tiếp tục truy thu đối với các đối tượng chưa nộp Quỹ PCTT các năm trước. Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền và chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã xử phạt theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm về đóng góp Quỹ PCTT theo quy định tại Điều 17 và Điều 38 Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 6-1-2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCTT; thủy lợi; đê điều.

Các địa phương công khai nguồn thu, chi Quỹ PCTT theo quy định tại Điều số 20 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1-8-2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ PCTT.

Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quỹ PCTT, phổ biến về đối tượng đóng góp, mức đóng góp, các quy định miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ PCTT; các nội dung về xử phạt hành chính trong việc đóng góp Quỹ PCTT theo quy định tại Nghị định số 03/2022/NĐ-CP để người dân và các đối tượng thuộc diện đóng góp hiểu và chủ động thực hiện.

Định kỳ, hàng tháng các địa phương tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thu Quỹ PCTT và những vấn đề có liên quan (đối với các địa phương có kết quả thu thấp dưới 50%, báo cáo giải trình và xây dựng giải pháp để thu đạt kế hoạch theo quy định) về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT).

Xã Ia Broăi (huyện Ia Pa) được trang bị 2 xuồng máy để phòng-chống lũ. Ảnh: Trần Đức

Xã Ia Broăi (huyện Ia Pa) được trang bị 2 xuồng máy để phòng-chống lũ. Ảnh: Trần Đức

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành là thành viên Hội đồng quản lý Quỹ PCTT đề xuất giải pháp cụ thể khả thi để truy thu Quỹ PCTT của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và các đơn vị chưa nộp Quỹ PCTT từ năm 2017 đến nay. Đồng thời, tham mưu văn bản đề nghị Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh đưa tiêu chí nộp Quỹ PCTT vào tiêu chí xét duyệt hồ sơ khen thưởng.

Sở phối hợp Thanh tra tỉnh cùng các cơ quan có liên quan thành lập tổ kiểm tra, thanh tra và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, doanh nghiệp còn nợ đóng Quỹ PCTT theo đúng quy định hiện hành. Tổng hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp Quỹ trực tiếp về Cơ quan quản lý Quỹ PCTT vi phạm về đóng góp quỹ theo quy định tại Điều 17 và Điều 38 Nghị định số 03/2022/NĐ-CP.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTTN cùng các cơ quan có liên quan thành lập tổ kiểm tra, thanh tra và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý đối các tổ chức, doanh nghiệp còn nợ đóng Quỹ PCTT theo đúng quy định hiện hành. Cục Thuế tỉnh phối hợp với Cơ quan quản lý Quỹ PCTT trong việc hỗ trợ thu quỹ đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh (do Cục Thuế tỉnh trực tiếp quản lý), đôn đốc các tổ chức kinh tế này thu, nộp quỹ trực tiếp vào tài khoản của Cơ quan Quản lý Quỹ PCTT; chỉ đạo Chi cục Thuế cấp huyện phối hợp trong việc hỗ trợ thu quỹ tại địa phương đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài thuộc phạm vi quản lý, đôn đốc các tổ chức kinh tế này thu, nộp quỹ vào tài khoản cấp huyện.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp và chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc ở các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định tại khoản 7, Điều 15 Nghị định số 78/2021/NĐ- CP.

Cơ quan quản lý Quỹ PCTT tăng cường đôn đốc đến từng địa phương, đơn vị chưa tổ chức thu, nộp Quỹ PCTT hoặc thu, nộp chưa đầy đủ; định kỳ, hàng tháng tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh. Thực hiện thông tin, công khai nguồn thu, chi Quỹ PCTT theo quy định tại Điều số 20 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP. Phối hợp cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quỹ PCTT, phổ biến về đối tượng đóng góp, mức đóng góp, các quy định miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ PCTT; các nội dung về xử phạt hành chính trong việc đóng góp Quỹ PCTT theo quy định Nghị định số 03/2022/NĐ-CP để người dân và các đối tượng thuộc diện đóng góp hiểu và chủ động thực hiện.

Xem danh sách các đơn vị chưa nộp Quỹ PCTT các năm từ 2020-2023 tại đây.

Có thể bạn quan tâm