Kinh tế

Nông nghiệp

Gia Lai tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 2-2, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 220/UBND-NL về tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, heo) trên địa bàn. Ảnh: Thiên Di

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, heo) trên địa bàn. Ảnh: Thiên Di

Theo đó, thực hiện Công điện số 167/CĐ-BNN-TY ngày 10-1-2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc; để chủ động ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist (Salbutamol) đối với vật nuôi tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện số 167/CĐ-BNN-TY theo đúng quy định hiện hành và điều kiện thực tế của tỉnh; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, heo) trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ vào ngày 30 hàng tháng, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường hoạt động truyền thông về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe con người và uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, báo cáo kết quả triển khai về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Công an tỉnh tăng cường đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò, heo chưa được kiểm dịch của cơ quan thú y, sử dụng và nghi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản này. Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, báo cáo kết quả triển khai về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Có thể bạn quan tâm