Thời sự - Sự kiện

Gia Lai thành lập Tổ công tác phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác).

Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế tổng hợp làm Tổ trưởng; Giám đốc (Phó Giám đốc phụ trách) Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó. Thành viên của tổ gồm: Giám đốc (Phó Giám đốc phụ trách) các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công thương, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Tùy thuộc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ công tác có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, các địa phương liên quan để phối hợp, thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ban ngành thuộc tỉnh và các địa phương để phối hợp tổ chức triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã thống nhất.

Quang cảnh hội nghị thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây nguyên năm 2023 và giai đoạn 2024-2025. Ảnh nguồn Báo Nhân Dân

Quang cảnh hội nghị thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây nguyên năm 2023 và giai đoạn 2024-2025. Ảnh nguồn Báo Nhân Dân

Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành liên quan của tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai thực hiện từng nội dung hợp tác đã được UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Kế hoạch số 4701/KH-UBND ngày 20-9-2023 của UBND TP. Hồ Chí Minh triển khai Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên năm 2023.

Thành viên Tổ công tác căn cứ các nội dung thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã thống nhất, theo chức năng nhiệm vụ, quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan mình có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và đơn vị chủ trì các sự kiện, công việc... của TP. Hồ Chí Minh tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác đã thống nhất theo phân công; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc cơ quan của mình đề xuất tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch số 4701/KH-UBND; chủ động phối hợp với các đơn vị của TP. Hồ Chí Minh để xây dựng kế hoạch chi tiết, hỗ trợ địa điểm, kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức các hoạt động liên quan; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về cơ quan đầu mối (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo chỉ đạo. Đồng thời, Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về phần việc được phân công.

Festival văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra vào tháng 11-2023. Ảnh: Đức Thụy

Festival văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra vào tháng 11-2023. Ảnh: Đức Thụy

Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của Tổ công tác, Tổ phó và các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu, bộ máy của cơ quan mình công tác để thực hiện nhiệm vụ.

Được biết, theo kế hoạch, đến cuối năm, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tuần lễ triển lãm 8 sự kiện liên quan tới chương trình hợp tác giữa hai bên, trong đó, nổi bật nhất là triển lãm các sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng vùng Tây Nguyên; hội nghị triển lãm công nghệ chế biến nông lâm thủy sản...

Tại các tỉnh Tây Nguyên sẽ tổ chức 8 hội thảo, hội nghị mang tầm khu vực về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xúc tiến thương mại, hợp tác y tế… Đồng thời, mỗi tỉnh Tây Nguyên sẽ tập trung triển khai một lễ hội đặc trưng, thế mạnh của địa phương. Trong đó, Đak Lak là Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột; Lâm Đồng là Lễ hội hoa Đà Lạt; Kon Tum là Lễ hội sâm Ngọc Linh; Gia Lai là Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên và Đak Nông là Lễ hội Đak Nông-mùa bơ chín.

Có thể bạn quan tâm