Thời sự - Sự kiện

Gia Lai xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Gia Lai năm 2024.

Mục đích của kế hoạch là nhằm thực hiện việc quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn, nâng cao thương hiệu đối với sản phẩm, hàng hóa đặc thù trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tổng kinh phí bố trí cho kế hoạch là 1,437 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian triển khai kế hoạch là 2024-2025.

Gia Lai tăng cường quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn, nâng cao thương hiệu đối với sản phẩm, hàng hóa đặc thù trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Duy
Gia Lai tăng cường quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn, nâng cao thương hiệu đối với sản phẩm, hàng hóa đặc thù trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng QCĐP tại cơ quan được giao chủ trì thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục và tiến độ công việc theo đúng quy định về xây dựng và ban hành QCĐP; Sở Y tế là cơ quan chủ trì soạn thảo, tham mưu UBND tỉnh thành lập ban soạn thảo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với cơ quan chủ trì xây dựng QCĐP thực hiện các nội dung của kế hoạch theo thẩm quyền và cung cấp thông tin, số liệu thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý khi có yêu cầu; tham gia góp ý dự thảo QCĐP (khi được lấy ý kiến).

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng xây dựng QCĐP phối hợp với cơ quan chủ trì xây dựng QCĐP trong việc cung cấp các thông tin, số liệu, thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh; tham gia góp ý dự thảo QCĐP (khi được lấy ý kiến).

Có thể bạn quan tâm