Bạn đọc

Luật sư Bùi Thanh Vũ tư vấn pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- 

Luật sư Bùi Thanh Vũ-Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Phú kiêm Trưởng Chi nhánh Gia Lai tư vấn pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng mà không có bất kỳ giấy tờ gì về quyền sử dụng đất.

* Bạn đọc L.T.A. (huyện Chư Sê) hỏi: Gia đình tôi sử dụng một thửa đất từ năm 1985 nhưng không có giấy tờ. Nay gia đình tôi muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được không?

Luật sư Bùi Thanh Vũ tư vấn pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa (nguồn internet)

Luật sư Bùi Thanh Vũ tư vấn pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa (nguồn internet)

- Luật sư Bùi Thanh Vũ-Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Phú kiêm Trưởng Chi nhánh Gia Lai-trả lời:

Trường hợp của bạn liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có bất kỳ giấy tờ gì về quyền sử dụng đất. Nếu bạn nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vào thời điểm này thì cần nghiên cứu các quy định như sau:

Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 về “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất” quy định:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1-7-2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Khi gia đình bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì có thể nộp hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất này.

Về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn thực hiện theo khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoặc phải nộp một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đất đai. Sau đó, bạn nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Sau khi UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì văn phòng đăng ký đất đai sẽ cập nhật thông tin vào sổ địa chính và trao giấy chứng nhận cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Có thể bạn quan tâm